Ekosistem izkušenj
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

V sredo, 24. maja 2017 je Slovenija prepoznala potencial mentorstva na dogodku Ekosistem Izkušenj. V Zavodu za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon, pobudniku vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« so mesec maj že tradicionalno posvetili pobudi mladih za spodbujanje mentorskega povezovanja. Akcija poteka pod sloganom »Vse v naravi kroži, naj zakrožijo tudi izkušnje,« dogodki se odvijajo tudi pod okriljem Tedna vseživljenjskega učenja, ki je največja promocijska kampanja s področja vseživljenjskega učenja.

 

 

Otvoritev vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« je v sredo, 24. maja 2017 v ABC Hubu v Ljubljani združila strokovnjake kadrovske stroke, predstavnike podjetij in organizacij ter mentorje in mentorirance, vključene v Mentorski program – Uči se od najboljših. Gostje okrogle mize so izmenjali izkušnje in prakse mentorskega povezovanja. Predstavili so prednosti mentorskega povezovanja pri spodbujanju mladih, novozaposlenih v podjetjih ter spodbujanju razvoja talentov in podjetništva. Iz njihovih izkušenj nedvomno izhaja, da so temelji mentorske kulture v Slovenji že zastavljeni in da se moramo vsi deležniki bistveno bolj zavzeti, da jo vpeljemo v različne nivoje in sektorje našega delovanja in družbe.

 

Mentorstvo je prenos izkušenj, ki niso napisane v knjigah

 

Moderator okrogle mize Andraž Šiler, strokovni direktor Zavoda Ypsilon je poudaril, da je mentorstvo dvosmeren proces, v katerem se mentor in mentoriranec drug od drugega učita.

 

 

Borut Potočnik, ustanovitelj, coach in mentor iz podjetja BPMC d.o.o., je povedal, da se je od svojih številnih mentorirancev že veliko naučil. Spregovoril je o pomembnosti mentorstva predvsem na področju spodbujanja podjetništva: »Mentorstvo je prenos izkušenj na mlade, ki začenjajo svojo zgodbo.« Dodaja, da imajo danes mladi različne interese in znanja, vendar jih ne znajo uporabiti: »Tiste, ki imajo voljo in motivacijo, je  potrebno samo še usmerjati.« Poudaril je, da želi spodbuditi pogovor med mentorji: »Pomembno je, da se mentorji povežemo med seboj in delimo izkušnje. Pridobili bi nove poglede, se razvijali in lažje pomagali mentorirancem.«

 

Mentorstvo je pospešilo in olajšalo proces mojega razvoja

 

Po drugi strani je Grega Čufer, Front Office Four Points by Sheraton Ljubljana, mentor in mentoriranec v Mentorskem programu – Uči se od najboljših izpostavil pomen mentorskega povezovanja pri iskanju samega sebe in svoje karierne poti. Opozoril je, da imamo v svojih mislih omejevalna prepričanja. Pri preboju teh prepričanj nam lahko pomagajo mentorji. »Zavod Ypsilon in skupnost Zavoda Ypsilon sta bila moj prvi mentor ter moja podpora. Nato sem poiskal svojo mentorico,« se spominja. Sedaj je sam postal mentor. »Ko vidim dijake na praksi, ki ne vedo, kaj bi delali v življenju, jim predstavim Mentorski program – Uči se od najboljših in jih spodbudim, da si poiščejo mentorja,« je še delil z udeleženci dogodka. 

 

 

 

 

 

Pri prvi zaposlitvi, ti mentor olajša življenje in te obrne za 100 stopinj

 

Urška Stanovnik, ki v podjetju Optiweb d.o.o. kot Chief Happiness Officer skrbi za povečanje hormona sreče, je izpostavila, da so nekatera večja podjetja že prepoznala, da je mentorsko povezovanje preprost in učinkovit način učenja mladih. Poudarila je, da ti podpora mentorja olajša življenje in pospeši razvoj na začetku karierne poti, ob prvi zaposlitvi ali pri uvajanju novozaposlenih v podjetju. »V podjetju Optiweb d.o.o., kar se tiče mentorstva največ delamo na pripravnikih. Vsak dobi mentorja, ki mu je na voljo za vprašanja, predaja znanje in ga vodi skozi proces,« je predstavila aktivnosti na področju razvoja zaposlenih v podjetju.

 

 

 

 

Mladim je pomembno, da imajo mentorja na katerega se lahko vsak trenutek obrnejo

 

Aleksandra Igličar Čepon, svetovalka področja iz Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje dodaja, da je mentorstvo v podjetjih v Sloveniji v začetni fazi, vendar so vidni premiki v pravo smer. Odličen primer tega je Steklarna Hrastnik. Na podlagi izkušenj dela z mladimi in vodenjem zaposlitvenih razgovorov je opazila, da mladi velikokrat sami vprašajo že na zaposlitvenem razgovoru, ali bodo imeli mentorja. Zavedajo se, da potrebujejo nekoga, ki jim bo pomagal pri vključevanju v organizacijo.

 

 

Mlade je včasih težko prepričati o pomenu mentorstva: »Prednosti mentorstva ne prepoznajo in menijo, da ne potrebujejo mentorja, ampak zaposlitev.« V takšnih primerih jim predstavi, da jim mentor lahko ponudi najbolj kvalitetno izkustveno delo in izkušnje ter tudi širjenje socialne mreže. 

 

 

 

 

Ključnega pomena pri mentorstvu je povezovanje in sodelovanje

 

Gostje in udeleženci so si bili enotni, da ti v spominu vedno najbolj ostane prvi mentor. Zakaj? Ne le zato, ker si se ti od njega nekaj naučil, temveč tudi, ker se je mentor lahko nekaj naučil od tebe. Opozorili so, da je potencial mentorstva v Sloveniji premalo prepoznan. »Namen vseslovenske akcije »Slovenija – mentorska država« je spodbujanje vseživljenjskega učenja in pretoka znanj ter informacij. Mentorstvo je najpristnejši izkaz izkustvenega in dvosmernega učenja. Vsi se moramo povezati in začeti udejanjati mentorstvo,« je ob zaključku dodala Maja Ceglar, vodja Mentorskega programa – Uči se od najboljših. 

 

 

Vabijo vas, da vstopite v #EkosistemIzkušenj! K sodelovanju vabijo vse, ki verjamete v mentorsko povezovanje in želite pristopiti k akciji. Pridružite se lahko kot mentorji, mentoriranci, informatorji, partnerji ali izvajalci delavnic preko www.mentorstvo.si.

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta