NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NEODPLAČNEM PRENOSU ZEMLJIŠČ k.o. Radvanje
vodoravna delilna črta

Na podlagi 24. Člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Ur.l. RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO, 76/15) in  40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014, 58/2016) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

O NEODPLAČNEM PRENOSU ZEMLJIŠČ

 

 

Mestna občina Maribor, namerava skleniti neposredno pogodbo z Republiko Slovenijo o neodplačnem prenosu naslednjih zemljišč zaradi izgradnje zahodne obvoznice Maribor, Lackova cesta-Kardeljeva cesta:

 

·         parc. št. 1168/4 (ID znak: 678-1168/4-0), pot, v izmeri 781 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1875/3 (ID znak: 678-1875/3-0), travnik, v izmeri 95 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1876/7 (ID znak: 678-1876/7-0), cesta, v izmeri 722 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1876/8 (ID znak: 678-1876/8-0), zelenica, v izmeri 24 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1884/2 (ID znak: 678-1884/2-0), travnik, v izmeri 4 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1884/4 (ID znak: 678-1884/4-0), travnik, v izmeri 16 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1885/1 (ID znak: 678-1885/1-0), st. stavba, v izmeri 8 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1885/1 (ID znak: 678-1885/1-0), dvorišče, v izmeri 200 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1885/2 (ID znak: 678-1885/2-0), gosp. poslopje, v izmeri 41 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1885/2 (ID znak: 678-1885/2-0), dvorišče, v izmeri 4 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1885/2 (ID znak: 678-1885/2-0), st. stavba, v izmeri 84 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1885/3 (ID znak: 678-1885/3-0), st. stavba, v izmeri 86 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1885/3 (ID znak: 678-1885/3-0), dvorišče, v izmeri 265 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1886/1 (ID znak: 678-1886/1-0), sadovnjak, v izmeri 407 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1886/3 (ID znak: 678-1886/3-0), cesta, v izmeri 73 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1886/4 (ID znak: 678-1886/4-0), travnik, v izmeri 11 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1887 (ID znak: 678-1887/0-0), st. stavba, v izmeri 93 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1887 (ID znak: 678-1887/0-0), gosp. poslopje, v izmeri 86 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1887 (ID znak: 678-1887/0-0),  dvorišče, v izmeri 477 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 1889/2 (ID znak: 678-1889/2-0), travnik, v izmeri 121 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2077/2 (ID znak: 678-2077/2-0), travnik, v izmeri 10 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2087/2 (ID znak: 678-2087/2-0), gosp. poslopje, v izmeri 87 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2087/2 (ID znak: 678-2087/2-0), dvorišče, v izmeri 365 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2087/2 (ID znak: 678-2087/2-0), stavba, v izmeri 88 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2108/2 (ID znak: 678-2108/2-0), cesta, v izmeri 563 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2108/6 (ID znak: 678-2108/6-0), cesta, v izmeri 6.388 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2109/2 (ID znak: 678-2109/2-0), cesta, v izmeri 2.060 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2133/3 (ID znak: 678-2133/3-0), cesta, v izmeri 180 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2134 (ID znak: 678-2134/0-0), pot, v izmeri 778 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2161/1 (ID znak: 678-2161/1-0), por. objekt, v izmeri 118 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2161/1 (ID znak: 678-2161/1-0), dvorišče, v izmeri 425 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2329/2 (ID znak: 678-2329/2-0), cesta, v izmeri 602 m2, k.o. Spodnje Radvanje,

 

·         parc. št. 2330/2 (ID znak: 678-2330/2-0), cesta, v izmeri 560 m2, k.o. Spodnje Radvanje.

 

 

 

 

Mestna občina Maribor

 


vodoravna delilna črta