STORITVE NOTRANJE REVIZIJE

Datum objave:18.4.2017
Rok:5.5.2017 do 09:00 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

Priloge
 Dokumentacija v zvezi z izvedbo javnega naročila