Namera o ustanovitvi služnosti k.o. košaki
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 339/12 vse k.o. Košaki, gradnjo in obratovanje kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo, dostop do zgrajenega priključka za potrebe obratovanja in vzdrževanja in odstranjevanje naravnih ovir pri gradnji, obratovanju in vzdrževanju kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijsko omrežje v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 


vodoravna delilna črta