Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Tezno
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parcela št. 2765/6,2765/12 in 2765/5 vse k.o. Tezno, za obdobje 01.04.2017 do 01,07.2017 izvoz iz lasnega parkirišča, ki leži na parc. št. 641/8 k.o. Tezno, v varovalni pas ob občinski cesti na občinsko cesto- Zagrebško cesto ter za ta namen preurediti varovalni pas s pločnikom, v korist služnostnega upravičenca.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 


vodoravna delilna črta