Župan na mestno sejo s pripravljeno rešitvijo za prostorsko problematiko centralne enote mariborske knjižnice
vodoravna delilna črta

 

 

Mestne občine v Sloveniji bodo lahko do leta 2023 koristile evropska sredstva iz Celostnih teritorialnih naložb (CTN), od katerih bo Mestna občina Maribor prejela skoraj 18 milijonov evrov za tri sklope: energetska sanacija stavb, projekti trajnostne mobilnosti in projekti na degradiranih urbanih površinah. Slednja prednostna naložba, kjer je na voljo tudi največ sredstev, je najbolj interesantna, saj je idej, projektov in aktivnosti za oživljanje teh delov mesta veliko. Mestni svet Mestne občine Maribor bo na seji odločal med projekti, ki se bodo prijavili na razpise za črpanje sredstev v mehanizmu CTN, ki bodo objavljeni. Nekaj datumov za razpise je znano že za letošnje leto. Po potrjenem seznamu projektov na mestnem svetu, se bo Mestna občina Maribor prijavila na razpise in s tem koristila evropska sredstva. 

 

Mestna občina Maribor že dlje časa zagovarja številne projekte, s katerimi bo mesto dobilo veliko in sicer:

 

-           Obnova Vojašniškega trga, torej zaključek celotnega Minoritskega kompleksa, skupaj z obnovo Sodnega stolpa in vzpostavitvijo Vinogradniškega muzeja,

 

-           Celovita ureditev nabrežja reke Drave, kje bi Mariborčanke in Mariborčani končno dobili prostor za številne aktivnosti in sprehajalno pot,

 

-           Obnova Rotovškega trga in sanacija treh objektov na Rotovškem trgu, med drugim tudi ene izmed največjih znamenitosti mesta Maribor, Mestne hiše Rotovž,

 

-           Obnova utrjenih poti v Mestnem parku,

 

-           Obnova 26 stanovanj,

 

-           Na novo bi vzpostavili park ob Pekrskem potoku, kamor bi bil umeščen tudi skate park,

 

-           Energetska obnova stanovanj,

 

-           Vzpostavitev Dravske kolesarske poti

 

-           Odprte pisarne degradiranih območij

 

-           Kolesarske poti, ki bodo povezale mestne četrti in krajevne skupnosti s centrom mesta

 

-           Park & ride in Bike & ride sistem na vstopnih lokacijah v mesto

 

S temi projekti je Mestna občina Maribor v odločanje vključila tudi meščanke in meščane mesta Maribor in na slabih 49 tisoč gospodinjstev MO Maribor naslovila predstavitev projektov ter skupaj z glasovnico tudi možnost, da lahko preko nje izrazijo svoje mnenje o njihovi podpori. Projekti, ki jih podpira mestna uprava in župan, so dobili 87 % podporo v javnosti, kar ni zanemarljiv podatek in informacija za mestni svet, ki bo o projektih odločal.  Prav tako ne smemo pozabiti, da je pri vsebini Trajnostne urbane strategije, ki je osnova za projekte, ki bodo črpala evropske projekte CTN, sodelovala širša skupina strokovne in zainteresirane javnosti, zato so projekti pripravljeni v širšem družbenem konsenzu, zagotovo pa nabor projektov nikoli ne bo dobil absolutnega soglasja vseh.

 

Mestna uprava je vedno bližje rešitvi vprašanja okoli reševanja prostorske problematike centralne enote Mariborske knjižnice. Projekt, ki ga že dlje časa spremlja nekoliko nesreče (obljubljenih a nikoli prejetih 10 milijonov evrov s strani države in 2,67 milijonov evrov, ki jih je država prav tako obljubila a jih ni v proračunu), želimo rešiti na način, ki bo zadostil vsem bibliotekarskim kriterijem, da bo primeren za uporabnike in finančno vzdržen za mestni proračun obenem pa izpeljan v bližnji prihodnosti. Ena možnost za reševanje prostorske stiske je projekt novogradnje na Rotovškem trgu, ki je bil z novelacijo ocenjen na preko 15 milijonov evrov, vendar v tej oceni niso vključeni več sto tisoč evrov visoki stroški začasne selitve knjižnice na drugo lokacijo, prav tako se predvideva več sto tisoč evrov sredstev za morebitne arheološke izkopanine, ki lahko začetek gradnje prestavijo za daljše časovno in finančno obdobje. Projekt sicer lahko kandidira za evropska sredstva, vendar se s tem onemogoči dodelitev sredstev za projekte, ki jih mesto potrebuje za urbano prenovo degradiranih območij. Mestna občina Maribor pa že od vsega začetka zagovarja in išče možnosti za alternativno rešitev prostorske stiske Mariborske knjižnice. Možnosti se je iskalo na več lokacijah, ki se zaradi določenih omejitev niso mogle realizirati. Sedaj je Mestna občina Maribor v dogovorih za rešitev prostorske problematike knjižnice, ki bo predstavljena mestnim svetnikom in širši javnosti v mesecu aprila. Predstavitvi rešitve bo sledila izredna seja Mestnega sveta MO Maribor, ki je predvidena za 13. april 2017.

 

 

Župan Mestne občine Maribor si vseskozi prizadeva, da bi Mariboru omogočil izvedbo več projektov hkrati, zato si tudi prizadeva za reševanje prostorske stiske knjižnice, ki bi črpala sredstva iz mestnega proračuna in ne iz evropskih sredstev za prenovo degradiranih območij.  Ponovno poudarjamo, da so evropska sredstva namenjena mestu in ne posameznim projektom.

 

 

Mesto Maribor si zasluži novo priložnost za financiranje projektov, ki jo s temi sredstvi tudi ima.

 

 

Več informacij o aktualnih projektih, ki so predvideni za prijavo na razpise Celostnih teritorialni naložb najdete na spodnji povezavi.

Link: http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=12501

 


vodoravna delilna črta