Odprto pismo župana MO Maribor predsedniku Vlade RS
vodoravna delilna črta
19.1.2017

 

Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije.
 
Danes sem se sestal z ministrom za kulturo, s katerim sem želel med drugim razrešiti tudi vprašanje sofinanciranja države pri izgradnji ene od enot Mariborske knjižnice. Pri tem pa sem z začudenjem ugotovil, da vprašanja ne morem razrešiti z gospodom ministrom in Ministrstvom za kulturo, ker pri sofinanciranju izgradnje knjižnice na Rotovškem trgu niso sodelovali. Po svoje me to veseli, ker tako obstaja nujnost, da se v zvezi s tem srečava midva ter razrešiva to vprašanje v skladu s sklepom vlade o pripravljenosti sofinanciranja projekta nove mariborske knjižnice.
 
Veseli me, da je vlada pripravljena nameniti nekaj denarja za ta projekt, čeprav je to mnogo manj, kot je predvideval sklep Vlade RS leta 2011 (takratni sklep vlade je namenil 10 milijonov EUR, tokrat se namenja 2,67 milijona EUR). Istočasno sem pa sem presenečen, da vas sklep prejudicira način in obliko investicije. Maribor, ki mu kronično primanjkuje denarja za razvoj (tudi po zaslugi nerazumno nizkih povprečnin – od leta 2011 nam država dolguje že preko 100 milijonov EUR) si v tem trenutku ne more privoščiti praktično nobene investicije, ko pa se že odloča za kakšno investicijo, pa mora le – ta biti maksimalno racionalna. Takšen način odgovornega postopanja z lastnimi sredstvi si želimo tudi pri iskanju prostorske rešitve za Mariborsko knjižnico. Tako želimo namesto investicije v novogradnjo, ki znaša vsaj 3.000 EUR na kvadratni meter, rešiti prostorsko problematiko knjižnice z okoli 500 EUR na kvadratni meter. Ko bo ta cilj (pridobitev 5.000 kvadratnih metrov za Mariborsko knjižnico) dosežen, bomo lahko s sredstvi, ki bi sicer bili v celoti namenjeni za investicijo v novogradnjo, realizirali še druge pomembne razvojne projekte za mesto (ureditev nabrežja reke Drave, ureditev Vojašniškega trga z Vinogradniškim muzejem in prenovo Sodnega stolpa, obnova Mestnega parka in vzpostavitev parka s skate parkom ob Pekrskem potoku). Tako bomo naredili za mesto Maribor veliko več, kot če bi denar v celoti investirali v arhitektonsko sicer prestižno novogradnjo osrednje enote Mariborske knjižnice. Razumem, da država v zaostreni finančni situaciji ne more zagotoviti obljubljenih sredstev iz leta 2011, ki jih je obljubila druga vlada. Zato sem trdno prepričan, da sedanja vlada razume, da Mestna občina Maribor ne more realizirati projekta, kot je bil zastavljen leta 2011, saj so to bili drugi makroekonomski časi in temu primerno so bili zastavljeni tudi projekti. Za Maribor ni vprašanje ureditev nove osredje mariborske knjižnice, temveč ali se zato nameni 3.000 EUR ali 500 EUR na kvadratni meter.
 
Srečanje je potrebno tudi zaradi tega, ker kljub sklepu Vlade RS, ki je bil sprejet na 104. redni seji dne 6.10.2016 pod točko 3A »V veljavni načrt razvojnih programov 2016 – 2019 se skladno s podatki iz priložene tabele uvrsti projekt št. 3340 – 16 – 0020 »Ureditev Rotovškega trga in Mariborske knjižnice«. Sredstva za sofinanciranje projekta iz državnega proračuna v višini 1,0 milijona evrov bodo zagotovljena v državnem proračunu za leto 2017, sredstva v višini 1,67 milijona evrov pa se zagotovijo v državnem proračunu za leto 2018.«, tega denarja v proračunu Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 ni.
 
Spoštovani predsednik vlade,  o knjižnici bomo v kratkem govorili in sprejemali odločitve na mestnem svetu, kjer bomo sprejemali izvedbeni načrt za financiranje projektov iz mehanizma CTN. Zato je nujno, da se čimprej srečava in rešiva to vprašanje, saj moramo vedeti, kako lahko zastavimo finančno konstrukcijo celotnega mehanizma CTN in kje je vir 2,67 milijona EUR skladno s sklepom vlade, saj iz sprejetega akt države, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države (to je proračun Republike Slovenije) za leti 2017 in 2018 ta vir ni razviden.
Z željo po konstruktivnem sodelovanju in skupnemu delu za razvoj Maribora in Slovenije ter z upanjem po čimprejšnjem srečanju, vas lepo pozdravljam in vam hkrati želim vse dobro v letu, ki je pred nami. 
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Odprto pismo predsedniku Vlade RS 18.2.2017
vodoravna delilna črta