Nov režim obveznega plačevanja parkirnine za parkiranje na parkirnih mestih na/ob občinski cesti na naslednjih območjih oz. delih cest:
vodoravna delilna črta

Spoštovani!

 

 

Sektor za komunalo in promet obvešča javnost, da bo predvidoma dne 16. 1. 2017  vzpostavljen režim obveznega plačevanja parkirnine za parkiranje na parkirnih mestih na/ob občinski cesti na naslednjih območjih oz. delih cest:

 

 

CONA 4:

 

Sprememba prometnega režima s plačevanjem parkirnine bo zajemala; parkirišča ob vzhodni strani vozišča Ulice talcev, med Ulico Kneza Koclja in Loško ulico ter parkirišča pod Titovim mostom, med Ulico Kneza Koclja in Loško ulico.

 

 

Najbližje plačilno mesto: parkirni avtomat na Ulici Kneza Koclja.

 

 

CONA 6:

 

Sprememba prometnega režima s plačevanjem parkirnine bo zajemala: parkirišča ob zahodni strani vozišča Prežihove ulice, med Gosposvetsko cesto in Belačevo ulico; parkirišča na delu Smetanove ulice, pred objekti Smetanova 27 - 34, parkirišča ob južnem delu vozišča Gosposvetske ceste, ob objektu Gosposvetska cesta 11 – 19. 

 

 

Najbližje plačilno mesto: parkirni avtomat na Gosposvetski ali v križišču Smetanova/Prežihova.

 

 

Cena parkiranja znaša 0,80 € za uro parkiranja. Pri družbi Nigrad d.d. je omogočen nakup vrednostne kartice, ki omogoča brezgotovinsko nakupovanje storitve parkiranja.

 

 

Stanovalci s stalnim prebivališčem na izpostavljenem območju, ki so lastniki ali najemniki vozila ter poslovni subjekti, ki imajo sedež na izpostavljenem območju, za potrebe parkiranja službenih vozil, lahko na podlagi vloge pridobijo dovolilnico, ki sicer ne zagotavlja prostega parkirnega prostora, a omogoča parkiranje po ugodnejši ceni. Cena dovolilnice za stanovalce znaša za vsako vozilo 144,00 € za dve leti parkiranja. Cena dovolilnice za poslovne subjekte pa znaša za 1. Vozilo 144,00 € za eno leto parkiranja, cena za 2. vozilo 288,00 € za eno leto parkiranja in cena za 3. in vseh naslednjih vozil 432,00 € za eno leto parkiranja.  K ceni dovolilnice je potrebno prišteti še strošek Upravne takse, ki za dovoljenje znaša 22,60 €. Vloga je objavljena na spletni strani Mestne občine Maribor - www.maribor.si.«

 

 

 


vodoravna delilna črta