Mnenje občank in občanov za mestne projekte znano konec tedna, za transparentno štetje glasov zagotovljena tri varovala
vodoravna delilna črta

 

 

(Maribor, 7. december 2016) Prejšnji teden so občanke in občane Maribora med pošto pričakale glasovnice, poslane s strani Mestne občine Maribor. Želite, da prihodnost mesta kreirajo projekti pod predlogom A ali predlogom B, so spraševale, in vsem prebivalcem mesta ponudile možnost, da za trenutek »stopijo v čevlje« mestnih svetnikov in izrazijo svoje mnenje za katere predloge menijo, da bi morali glasovati, ko bo o tem teklo odločanje na seji Mestnega sveta. Čeprav je glasovanje prostovoljno za prebivalce in neobvezujoče za svetnike, na MO Maribor želijo, da se bodo glasovnice oddale v čim večjem številu in pozivajo, da je čas za to le še danes. Glavni cilj je namreč oblikovanje čim jasnejše slike o tem, katerih projektov si Mariborčanke in Mariborčani želijo. Glavni namen? Preštete glasovnice in rezultate predstaviti mestnim svetnikom, in to še pred odločevalno sejo, na kateri se bodo potrjevali projekti, ki bodo realizirani v okviru Trajnostne urbane strategije (TUS).

 

 

 

Po poteku glasovanja bodo na MO Maribor glasovnice prešteli. O rezultatih glasovanja ne bodo obveščeni samo mestni svetniki, za katere ne skrivajo želje, da naj izkazano voljo prebivalcev mesta pri glasovanju resnično upoštevajo, ampak bo o njih obveščena tudi javnost. Župan dr. Andrej Fištravec poudarja, da bodo vse deležnike hkrati obvestili o končnem številu prejetih glasovnic: »Menimo, da bo v tem primeru, vsak izmed odločevalcev v mestnem svetu lahko sam presodil, kolikšen pomen glede na količino odziva na glasovnico, naj rezultatom pripisuje in v kolikšni meri naj torej vplivajo na njegovo končno odločitev. Na drugi strani si želimo, da bi končno število prejetih glasovnic bilo v razmislek tudi občanom in občankam. Najsi bo nizko – premisliti bo treba o večjem aktiviranju, če si le želijo sprememb, najsi bo visoko – opazovali bodo lahko, koliko bo njihova volja upoštevana s strani mestnih svetnikov, kar jim je gotovo lahko v pomoč, ko bodo naslednjič stopili na volišče.«

 

 

Na občini so za transparentnost pri štetju poskrbeli s pomočjo treh varoval:

 

1.     -   Število oddanih glasovnic bo spremljala Pošta Slovenije.

 

2.      -  Vsako prejeto glasovnico bo na Mestni občini Maribor sprejelo vložišče, ki zavede vsako prejeto poštno pošiljko.

 

3.      -  Štetje glasovnic, ki bo potekalo predvidoma v petek, 9.12., bo opravila komisija sestavljena iz dveh predstavnikov MO Maribor in enega predstavnika zainteresirane javnosti.

 

 


vodoravna delilna črta