Mednarodni projekt FOCUS in CD
vodoravna delilna črta
28.9.2016

 

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) je s projektom »FOCUS in CD« (daljši naziv projekta: »Innovative patient centered health care services - advantages of establishing a close CE network in celiac disease patient health care«) skupaj s konzorcijem dvanajstih partnerjev iz petih evropskih držav, uspešno kandidirala na prvem razpisu za sredstva programa Interreg Central Europe. Projekt pokriva področje socialnega inoviranja v javnem zdravstvu, s ciljem izboljšanja znanja strokovnega kadra v zdravstvu in pripravi modela celostne obravnave bolnikov s celiakijo. FOCUS in CD se je pričel 1. junija 2016 in bo trajal 36 mesecev. Vrednost celotnega projekta je 1.885.419,00 EUR.
Mestna občina Maribor je tokrat prvič vodilni partner v mednarodnem evropskem projektu, kar je za mesto velik uspeh. V ponedeljek, 26. septembra, je potekal uvodni (kick-off) sestanek konzorcija partnerjev projekta. Na uvodnem sestanku je sodelovalo vseh dvanajst projektnih partnerjev, sestanek se je nadaljeval v torek, 27. septembra 2016, z mednarodnim seminarjem namenjenim tudi širši javnosti.
 
VEČ O PROJEKTU FOCUS in CD
 
Po uspešno zaključenem evropskem projektu »LQ – CELIAC«, ki ga je MOM skupaj z UKC MB in Slovenskim društvom za celiakijo ter madžarskimi partnerji  izvajala v sklopu Operativnega programa Slovenija - Madžarska 2007-2013, pomeni projekt FOCUS IN CD nadgradnjo izjemno uspešnega sodelovanja na področju obravnave problematike celiakije. Projekt FOCUS IN CD obravnava izziv večjega izkoriščanja inovacijskega potenciala v javnem sektorju, vključevanja socialnih inovacij v zdravstveni sistem, s ciljem približevanja pacientu, vzpostavitvijo celostne obravnave in zagotavljanja zdravega in aktivnega staranja populacije. V projektu bomo razvili sistem e-izobraževanj za zdravstvene delavce, pilotno testirali 10 novih storitev in na podlagi rezultatov pripravili celostni model obravnave pacienta s celiakijo, ki bo lahko prenosljiv tudi v druga okolja in na druge kronične bolezni.
Partnerji projekta:
Mestna občina Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor, E-zavod – zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, Heim Pal Hospital Budapest, Universita degli Studi di Trieste, Instituto Burlo Garafolo Trieste, Klinički bolnčki centar Rijeka, Udruga oboljelih od celijakije Primorsko – goranske županije Rijeka, Društvo za celiakijo iz Budimpešte, Kinder Stiftung München in Primorsko – Goranska županija.
 

vodoravna delilna črta