Sanacija atletske steze v športnem parku Tabor

Datum objave:9.9.2016
Rok:23.9.2016 9:00
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

Priloge
 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
 POPIS DEL
 Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - 13.09.2016
 Tehnične specifikacije