Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo - k.o. Maribor grad
vodoravna delilna črta

Datum objave:11.7.2016
Rok:/
Kontaktna oseba:/
V skladu z 51., 52. in 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Mestna občina Maribor objavlja:
 
 
NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO
 
 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja namero o oddaji prostorov v brezplačno uporabo na Glavni trg 20, 2000 Maribor (prostor št. 11 in prostor št. 14, stavbe št. 2562, parc. št. 1955, k.o. 659 – Maribor-grad) Evropskemu kulturnemu in tehnološkemu centru Maribor, socialno podjetje za izvajanje programskih vsebin socialnega podjetja. Po izteku 15 dnevnega roka od objave namere bo Mestna občina Maribor prostore oddala na podlagi določb Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10).
 
 
MESTNA OBČINA MARIBOR

vodoravna delilna črta