Cene parkirnin na javnih plačljivih parkirnih površinah v lasti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

 
V Mestni občini Maribor je na določenih parkirnih površinah potrebno plačilo parkirnine. Parkirišča so razdeljena v dve skupini ali sklopa in sicer:
o   na t.i CONE, torej parkirišča na /ob vozišču občinske ceste in se plačilo parkirnine izvede: 
          -   na parkirnem avtomatu (s kovanci; avtomat ne vrača denarja), kateri izda parkirni listič, tega pa je voznik dolžan namestiti na vidno mesto
              pod vetrobranskim steklom v vozilu ali
          -   z mobilnim telefonom, in sicer s poslanim SMS sporočilom na številko 031 20 90 20 ali s pomočjo brezplačne aplikacije EasyPark za 
              mobilne telefone tako z operacijskim sistemom Android kot iOS;
o   na javna parkirišča izven vozišča občinske ceste, na katere je dostop/izvoz omejen z zapornico. Plačilo se izvede na parkirni blagajni (s plačilnimi karticami ali gotovino, pri čemer avtomat vrača razliko), s potrditvijo parkirne kartice, katera omogoča izvoz s parkirišča. Obračun parkirnine med 06.00 in 22.00 uro, plačilo obračuna med 00.00 – 24.00 uro.
 
V kolikor na parkirišču ni postavljenega parkirnega avtomata ali ta ne deluje, s prometnim znakom pa je določeno, da je potrebno plačati parkirnino, je plačilo potrebno izvesti s pomočjo mobilnega telefona oziroma izvesti pri najbližjem parkomatu.
 
V kolikor ne deluje mobilno plačevanje je potrebno plačilo izvesti na parkomatu. 
 
 
 
Parkirišča na/ob vozišču občinske ceste (zemljevid)
 
Parkiranje v CONI (ob občinskih cestah v mestu Maribor):
 
ČAS PLAČILA je naveden na prometnem znaku, postavljenem na začetku cestnega odseka, na katerem so označena parkirna mesta in je:
o   ob delovnikih med 08.00 in 19.00 uro,
o   ob dela prostih dneh je parkiranje brezplačno,
 
PREDPLAČILO pomeni plačilo parkirnine za naslednji delovni dan in je omogočeno na vseh parkirnih avtomatih.
 
CENA PARKIRNINE:
vrednost je navedena na prometnem znaku, postavljenem na začetku cestnega odseka, na katerem so označena parkirna mesta. V nadaljevanju so navedene cene bolj frekventnih parkirišč, vse cene so določene v Odloku o občinskih cestah, člen 66.č.:
o   na večini lokacij: 0,80 €/uro,
o   na lokaciji: Partizanska cesta pri Železniški postaji: 0,50 €/uro,
o   na lokaciji: Mladinska ulica, med Kajuhovo in Strossmayerjevo ulica: 0,50 €/uro,
o   v CONA 9 (Jezdarska, Žitna, Ob železnici, Puškinova): 0,50 €/uro,
o   na lokaciji: Slomškov trg: 1,50 €/uro.
 
PLAČILO Z VREDNOSTNO KARTICO:
na parkirnih avtomatih je omogočeno plačilo z vrednostno kartico. Kartica je na prodaj pri družbi Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor. Dodatne informacije: gregor.segula@marprom.si, tel. številka:  041 689 573.
 
MESEČNO PLAČILO PARKININE:
je mogoče le na parkirišču na Mladinski ulici med Kajuhovo in Strossmayerjevo ul., na Gregorčičevi ulici med Kajuhovo in Strossmayerjevo, Na Kajuhovi ulici in ob Partizanski c. pri Železniški postaji, v CONA 9 in drugih, določenih v 66.č členu Odloka o občinskih cestah.
 
CENA MESEČNEGA PLAČILA:
65,00 €/mesečno, cena vključuje 22% DDV. Upravičencu se obračuna popust v višini 10% ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev, oziroma 15% ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje 12 ali več mesecev.
 
Dodatne informacije: gregor.segula@marprom.si,  tel. številka:  041 689 573.
 

 
Javna parkirišča izven vozišča občinske ceste
 
Parkiranje na javnih parkiriščih na lokacijah Sodna ulica in Ulica talcev (Zdravstveni dom in Okrožno sodišče), Loška ulica (Lent), Rakušev trg (Unionska dvorana) in Mlinska ulica (Avtobusna postaja):
 
DELOVNI ČAS PARKIRIŠČA:
delovniki med 00-24
 
ČAS PLAČILA:
o   ob delovnikih med 06.00 in 22.00 uro
o   ob dela prostih dneh je parkiranje brezplačno
 
CENA PARKIRNINE:
1,20 €/na vsako začeto uro
 
CENA MESEČNEGA NAJEMA:
NAJEM MOŽEN V PRIMERU, DA SO PARKIRNA MESTA PROSTA!
 
65,00 €/mesečno, cena vključuje 22% DDV. Upravičencu se obračuna popust v višini 10% ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev, oziroma 15% ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje 12 ali več mesecev.
 
Dodatne informacije: Marprom, d.o.o., E: miran.pinter@marprom.si, tel. številka: 030 708 016.
 
Parkiranje na javnem parkirišču na lokaciji Ulica heroja Bračiča (Ulica talcev – jug, pri krožišču Titova c.):
 
DOSTOPNOST:
izključno za najemnike
 
CENA MESEČNEGA NAJEMA:
NAJEM MOŽEN V PRIMERU, DA SO PARKIRNA MESTA PROSTA!
65,00 €/mesečno, cena vključuje 22% DDV. Upravičencu se obračuna popust v višini 10% ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje več kot 6 mesecev in manj kot 12 mesecev, oziroma 15% ob sklenitvi pogodbe za plačilo mesečne parkirnine za obdobje 12 ali več mesecev.
 
Dodatne informacije: gregor.segula@marprom.si,  tel. številka: 041 689 573.
 


vodoravna delilna črta