Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Limbuš, Pekre, Zg. Radvanje, Hrastje - Telekom Slovenije d.d.
vodoravna delilna črta

Datum objave:9.6.2016
Rok:/
Kontaktna oseba:/
V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012,24/2013,10/2014) Mestna občina Maribor objavlja:
 
NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah:
 
Lastnik
ID znak nep.
Parc. št.
Katastrska občina
Do deleža
Mestna občina Maribor
661-114/5-0
114/5
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-1056/0-0
1056/0
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-109/9-0
109/9
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-117/12-0
117/12
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-954/0-0
954/0
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-136/6-0
136/6
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-134/5-0
134/5
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-961/2-0
961/2
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-1031/0-0
1031/0
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-125/1-0
125/1
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-4/7-0
4/7
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-8/2-0
8/2
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-988/5-0
988/5
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-120/11-0
120/11
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-132/1-0
132/1
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-1032/0-0
1032/0
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-970/3-0
970/3
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-134/11-0
134/11
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-136/7-0
136/7
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-131/7-0
131/7
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-988/15-0
988/15
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-989/7-0
989/7
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-989/5-0
989/5
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-9/1-0
9/1
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
661-9/2-0
9/2
661 LIMBUŠ
1/1
Mestna občina Maribor
676-623/2-0
623/2
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-652/0-0
652/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-29/7-0
29/7
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-35/10-0
35/10
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-393/4-0
393/4
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-428/14-0
428/14
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-595/3-0
595/3
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-457/3-0
457/3
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-701/0-0
701/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-570/4-0
570/4
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-651/0-0
651/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-702/0-0
702/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-632/1-0
632/1
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-698/0-0
698/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-395/4-0
395/4
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-571/87-0
571/87
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-654/1-0
654/1
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-699/0-0
699/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-460/3-0
460/3
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-470/3-0
470/3
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-565/25-0
565/25
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-653/4-0
653/4
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-653/5-0
653/5
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-690/0-0
690/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-697/0-0
697/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-571/23-0
571/23
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-594/4-0
594/4
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-653/1-0
653/1
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
676-700/0-0
700/0
676 PEKRE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1072/1-0
1072/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-337/0-0
337/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-320/0-0
320/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-250/1-0
250/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1193/2-0
1193/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1193/3-0
1193/3
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1069/2-0
1069/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-296/1-0
296/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-311/2-0
311/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1204/1-0
1204/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-225/0-0
225/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-345/3-0
345/3
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-325/0-0
325/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-291/0-0
291/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677/0-1
1124/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-254/12-0
254/12
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-344/4-0
344/4
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1185/1-0
1185/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1192/0-0
1192/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1089/0-0
1089/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-250/2-0
250/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-395/1-0
395/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1127/1-0
1127/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1093/0-0
1093/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-297/1-0
297/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-224/5-0
224/5
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-360/1-0
360/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1193/1-0
1193/1
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1157/0-0
1157/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-344/2-0
344/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-431/6-0
431/6
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1193/4-0
1193/4
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-263/2-0
263/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-345/4-0
345/4
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1073/5-0
1073/5
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1128/2-0
1128/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-1144/0-0
1144/0
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-199/2-0
199/2
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
677-199/3-0
199/3
677 ZGORNJE RADVANJE
1/1
Mestna občina Maribor
675-605/0-0
605/0
675 HRASTJE
1/1
Mestna občina Maribor
675-59/9-0
59/9
675 HRASTJE
1/1
Mestna občina Maribor
675-59/16-0
59/16
675 HRASTJE
1/1
Mestna občina Maribor
675-606/2-0
606/2
675 HRASTJE
1/1
Mestna občina Maribor
675-84/7-0
84/7
675 HRASTJE
1/1
Mestna občina Maribor
675-460/2-0
460/2
675 HRASTJE
1/1
Mestna občina Maribor
675-604/5-0
604/5
675 HRASTJE
1/1
Mestna občina Maribor
674-420/2-0
420/2
674 ZGORNJI VRHOV DOL
1/1
izgradnja, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega vzdrževanja in obratovanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elek. kom. omrežja  v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
 
Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.
 
Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.
 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Urad za komunalo, promet in prostor
Petra KOVAČ

vodoravna delilna črta