Prve demokratične volitve na bomočju mesta Maribor - 1990
vodoravna delilna črta

 
Rezultati izvoljenih delegatov, na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 v:

 

 
Na podlagi izračunanih mandatov je volilna komisija ugotovila, da so bili za delegate v družbenopolitičnem zboru Skupščine občine Maribor izvoljeni:
 
Z liste Zeleni Slovenije-Zeleni:
 • mag. Bojan BRUMEN, dipl. pedagog, psiholog
 • Jasna KOZAR-HUTCHEESING, akademska slikarka
 • Jožef HOLER, dipl. pravnik
 • Drago CARTL, tehnik
 
Z liste DEMOS Maribor:
 • Janez GAJŠEK, dipl. fizik
 • Andrej LAŠIČ, samostojni kmetovalec
 • Stanislav SERDT, trgovec
 • mag. Zoran KUS, mag. geografije
 • Avgust  ROBIČ,  samostojni kmetovalec
 • Božidar IPAVIC,  dipl. ekonomist
 • Stanislav HOLC, obrtnik
 • Branko BELCA, dipl.ing. strojništva
 • Peter LEŠNIK,  predm. učitelj
 • Rudi KOS,  višji komercialist
 • Zdravko LUKETIČ, višji RTG tehnik
 • Miran MUSTAFA, sam. kmetovalec
 • dr. Matilda KREN,  dr.soc. - psihologinja
 • France PLANTEU,  prof. bibliotekar
 • Vida HRIBAR,  sam. kmetovalka
 
Z liste Slovenska obrtno podjetniška stranka:
 • Valter PRISTOVNIK,  finomehanik, stan.
 
Z liste ZKS - Stranka demokratične prenove :
 • Jožef JAGODNIK, novinar
 • Dr. Avgust MAJERIČ, profesor
 • mag. Stane JURGEC, dirigent
 • Slavica KURTIN, dipl. pravnik
 • Vekoslava KRAŠOVEC,  ekonomist
 • Franc PIVEC, profesor fil. /soc.
 • Romana PAJENK,  dipl. ekonomist
 • Franc AMBROŽ,  strojni tehnik
 • Boris SOVIČ, dipl.ing. elektrotehnike
 
Z liste Socialistične zveze Slovenije - SZDL
 • Magdalena TOVORNIK, dipl.ing. kemije
 • Bojan PRAZNIK,  dipl. ekonomist
 
Z liste Zveze društev upokojencev Maribor
 • Emil TOMAŽIČ, upokojenec
 
Z liste ZSMS
 • Branko ŽNUDERL,  ekonomski tehnik
 • Dušan SENČAR,  odvetnik
 • Andrej FIŠTRAVEC, dipl.soc.-asistent sociologije
 • Andrej VERLIČ, transportni komercialist
 • Vilibald  VUK, ravnatelj muzeja
 
 
Na podlagi izračunanih mandatov je volilna komisija ugotovila, da so bili v zbor združenega dela Skupščine občine Maribor izvoljeni:
 
Volilna enota: 1
 • od 7580 volilcev  je glasovalo 5520
 • oddanih glasovnic 5520
 • veljavnih glasovnic 5217
 • neveljavnih 303
 • izvoljena: Viktor Markuš, dipl. ing. metalurg., zaposlen TAM Maribor, Predlagatelj: Mestna konferenca SZ Maribor

                          Tonček Škorjanec,  ing. stroj., za­poslen TAM PE Energetika. Predlagatelj: MK ZSMS Maribor in DO Energetika TAM Maribor

 
Volilna enota: 2
 • od 3090 volilcev je glasovalo 2166
 • oddanih glasovnic 2165
 • veljavnih glasovnic 2066
 • neveljavnih 99
 • izvoljen: Franjo Šauperl,  dipl. oec. Metalna Maribor. Predlagatelj: MK SZ Maribor in IO Konferenca sindikata podjetja:Metalna
 
Volilna enota: 3
 • od 3400 volilcev je glasovalo 281
 • oddanih glasovnic 2791
 • veljavnih glasovnic 2602
 • neveljavnih 189 .
 • izvoljen: Branko Nedik, stroj. Delo-vodja, zaposlen Mariborska livarna. Predlagatelj: ZSMS Maribor
 
Volilna enota: 4
 • od 2576 volilcev  je glasovalo 2076
 • oddanih glasovnic 2076
 • veljavnih glasovnic 1962
 • neveljavnih 114 
  izvoljen: Leon Boštele, dipl. ing. stroj. Zaposlen TVT Boris Kidrič. Predlagatelj: Mestna konferenca SZ Maribor
 
Volilna enota: 5
 • od 3807 volilcev  je glasovalo 2865
 • oddanih glasovnic 2862
 • veljavnih glasovnic 2714
 • neveljavnih 148
 • izvoljen: Feliks Sotler,  elektro­tehnik, zaposlen Elektrokovina. Predlagatelj: Elektrokovina
 
Volilna enota: 6
 • od 2569 volilcev je glasovalo 1381
 • oddanih glasovnic 1380
 • veljavnih glasovnic 1309
 • neveljavnih 71
 • izvoljena: Danica Janko, ekonomski  tehnik, zaposlena Tovarna umetnih brusov Swaty. Predlagatelj: Delavski svet Swaty in Mestna konferenca SZ Maribor
 
 
Volilna enota: 7
 • od 3626: volilcev  je glasovalo 2870
 • oddanih glasovnic 2868
 • veljavnih glasovnic 2779
 • neveljavnih 69
 • izvoljena: Slavko Zgonik, dipl. org. dela, zaposlen Jeklotehna Maribor. Predlagatelj: MK SZ Maribor in KPO  Jeklotehna

                          Srečko Možina, kom. teh., zaposlen  Jeklotehna. predlagatelj: Mirko Šenveter in DEMOS

 
Volilna enota: 8
 • od 4201 volilcev je glasovalo 3218
 • oddanih glasovnic 3218
 • veljavnih glasovnic 2980
 • neveljavnih 238
 • izvoljena: Cvetka Tončič, dipl. ing. kemije, zaposlena MTT - TST P.O. Predlagatelj: Mestna konferenca SZ Maribor
 
Volilna enota: 9
 • od 2938 volilcev je glasovalo 2238
 • oddanih glasovnic 2238
 • veljavnih glasovnic 2110
 • neveljavnih 128
 • izvoljen: Jože Smole, dipl. ing. tek. tehnologije, zaposlen Svila. Predlagatelj: Delavski svet Svila
 
Volilna enota: 10
 • od 2515 volilcev je glasovalo 2015
 • oddanih glasovnic 2015
 • veljavnih glasovnic 1905
 • neveljavnih 110
 • izvoljen: Ivan Kogler,  ing. agronom., zaposlen Intes Maribor. Predlagatelj: Mestna konferenca SZ Maribor in Intes Maribor
 
Volilna enota: 11
 • od 2353 volilcev je glasovalo 1761
 • oddanih glasovnic 1758
 • veljavnih glasovnic 1653
 • neveljavnih 105
 • izvoljen: Tihomil Lešnik, ek. teh., zaposlen Petrol Maribor. Predlagatelj: Petrol. Maribor
 
Volilna enota: 12
 • od 1073 volilcev je glasovalo 965
 • oddanih glasovnic 965
 • veljavnih glasovnic 930
 • neveljavnih 35
 • izvoljen: Ervin Mahorič,  dipl. ing. zaposlen Elektro Maribor. Predlagatelj: DO Elektro
 
Volilna enota: 13
 • od 964 volilcev je glasovalo 842
 • oddanih glasovnic 842
 • veljavnih glasovnic 815
 • neveljavnih 27
 • izvoljen: Vlado Dolinšek, dipl. ing. kmet., zaposlen Agrokombinat  Maribor. Predlagatelj: Spl. združ. kmet., živil. ind. in preh. slov. in Agrokom. Maribor
 
Volilna enota: 14
 • od 2470 volilcev je glasovalo 2015
 • oddanih glnsovnic 2015
 • veljavnih glasovnic 1902
 • neveljavnih 113
 • izvoljen: Zdenko Mejovšek, višji uprav. delavec, zaposlen Zavod ''Bodočnost'' Maribor. Predlagatelj: Mestna konferenca SZ Maribor in Zavod "Bodo­čnost"
 
Volilna enota: 15
 • od 1694 volilcev je glasovalo 1319
 • oddanih glasovnic 1319
 • veljavnih glasovnic 1258
 • neveljavnih 61
 • izvoljen: Anton Rous,dipl. prav., zaposlen EM Hidromontaža. Predlagatelj: Janja Kirič in Mestna konferenca SZ Maribor
 
Volilna enota: 16
 • od 3875 volilcev je glasovalo 2500
 • oddanih glasovnic 2500
 • veljavnih glasovnic 2360
 • neveljavnih 140
 • izvoljen: Miroslav Brkič, dipl. ing. gradb., zaposlen Podjetje visoke gradnje Maribor. Predlagatelj: IO OO ZSS Podjetja visoke gradnje
 
 
Volilna enota: 17
 • od 3433 volilcev je glasovalo 2365
 • oddanih glasovnic 2349
 • veljavnih glasovnic 2196
 • neveljavnih 153
 • izvoljen: Vladimir Čač, dipl. ing. gr., zaposlen GIP Gradis - TOZD Gradbena enota Maribor. Predlagatelj: Gradis - TOZD Gradbena enota Maribor
 
Volilna enota: 18
 • od 2615 volilcev je glasovalo 1725
 • oddanih glasovnic 1725
 • veljavnih glasovnic 1648
 • neveljavnih 77
 • izvoljen: Jože Alegro,  dipl. oec., zaposlen ZG Sekcija za vleko Maribor. Predlagatelj: 00 ZSS ŽG-SEKC.ZA VELKO MB, MK SZ MB in Skup. delav. nadz. proge, obrt. del.
 
Volilna enota: 19
 • od 2865 volilcev je glasovalo 1634
 • oddanih glasovnic 1633
 • veljavnih glasovnic 1572
 • neveljavnih 61
 • izvoljen: Ignac Rupnik, dipl. prav. zaposlen PTT podjetje Maribor. Predlagatelj: PTT podjetje Maribor
 
Volilna enota: 20
 • od 4135 volilcev je glasovalo 3458
 • oddanih glasovnic 3455
 • veljavnih glasovnic 3382
 • neveljavnih 73
 • izvoljen: Štefan Stajner,  diplomant srednje politične šole, zaposlen TP Koloniale. Predlagatelj: TP Koloniale
 
Volilna enota: 21
 • od 1480 volilcev je glasovalo 917
 • oddanih glasovnic 917
 • veljavnih glasovnic 872
 • neveljavnih 45
 • izvoljen: Boris Šverko, oec., zapo­slen Hotel Slavija Maribor. Predlagatelj: Unitel Hotel Slavija
 
Volilna enota: 22
 • od 2149 volilcev je glasovalo 1703
 • oddanih glasovnic 1703
 • veljavnih glasovnic 1612
 • neveljavnih j91
 • izvoljen: Branko Šnuderl,  dipl. ing. stroj., zaposlen Snaga Maribor. Predlagatelj: IO 00 ZSS KDO Snaga
 
Volilna enota: 23
 • od 1833 volilcev je glasovalo 1430
 • oddanih glasovnic 1421
 • veljavnih glasovnic 1369
 • neveljavnih 52
 • izvoljen: Tone Brumen,  dipl. oec., zaposlen LB - Kreditna banka Maribor D.D. Predlagatelj: Delavski svet LB - Kreditne banke Maribor
 
Volilna enota: 24
 • od 8661 volilcev je Glasovalo 2864
 • oddanih Glasovnic 2859
 • veljavnih glasovnic 2781
 • neveljavnih 78
 • izvoljen: Mirko Križman, univer. prof., zaposlen Pedagoška fakulteta Maribor. Predlagatelj: Vladimir Sruk in DEMOS
 
Volilna enota: 25
 • od 4353 volilcev je glasovalo 3501
 • oddanih glasovnic 3497
 • veljavnih glasovnic 3363
 • neveljavnih 134
 • izvoljen:Ivan Jarc, dipl. prav., zaposlen Srednja ekonomska šola Maribor, Predlagatelj: Svet šole Srednje ekonomske šole
 
Volilna enota: 26
 • od 1605 volilcev je glasovalo 1511
 • oddanih glasovnic 1511
 • veljavnih glasovnic 1485
 • neveljavnih 26
 • izvoljen: Andrej Koren,  dipl. soc. dela­vec, zaposlen OŠ Janko Padežnik. Predlagatelj: Poslovna skupnost osnovnih šol Maribor
 
Volilna  enota: 27
 • od 985 volilcev je glasovalo 885
 • oddanih glasovnic 885
 • veljavnih glasovnic 874
 • neveljavnih  11
 • izvoljena: Jerica Kraševec,  vzgoji­teljica, zaposlena VVO Tezno. Predlagatelj: OO ZKS - SDP Maribor Tezno in skupina 109 občanov
 
Volilna enota: 28
 • od 1112 volilcev je glasovalo 777
 • oddanih glasovnic  777
 • veljavnih glasovnic 742
 • neveljavnih  35
 • izvoljen: Uroš Mencinger   novinar, zaposlen ČZP Večer. Predlagatelj: ČZP Večer
  
Volilna enota: 29
 • od 2587 volilcev je glasovalo 1811
 • oddanih glasovnic 1811
 • veljavnih glasovnic 1752
 • neveljavnih 59
 • izvoljen: Karl Pečovnik, zdravnik, zaposlen Spl. bolnišnica Maribor. Predlagatelj: Saška Žontar
 
Volilna enota: 30
 • od 2318 volilcev je glasovalo 1869
 • oddanih glasovnic 1851
 • veljavnih glasovnic 1780
 • neveljavnih 71
 • izvoljen: Anton Lovrec,  zobozdravnik, zaposlen Zdravstveni dom TOZD Zobozdravstveno varstvo. Predlagatelj: DS DO ZD DR. A .Drolca Maribor in MK SZ Maribor
 
Volilna enota: 31
 • od 2571 volilcev je glasovalo 2233
 • oddanih glasovnic 2233
 • veljavnih glasovnic 2109
 • neveljavnih 124
 • izvoljena: Pia Šumak, dipl. sociolog, zaposlena IS Skupščine mesta Maribor. Predlagatelj: Mestna konferenca SZ Maribor
 
Volilna enota: 32
 • od 783 volilcev je glasovalo 614
 • oddanih glasovnic 614
 • veljavnih glasovnic 609
 • neveljavnih 5
 • izvoljen: Štefan Klinc,  kmetovalec. Predlagatelj: SKZ - Področni odbor Orehova vas - Slivnica
 
Volilna enota: 33
 • od 5269 volilcev je glasovalo 1528
 • oddanih glasovnic 1528
 • veljavnih glasovnic 1512
 • neveljavnih 11
 • izvoljena:Dušan Šober,  elektrotehnik, samostojni obrtnik. Predlagatelj: Obrtno združenje Maribor Rotovž

                         Vili Lesjak, stroj. tehnik, samos­tojni obrtnik. Predlagatelj: Obrtno združenje Maribor Pobrežje

 
Volilna enota: 34
 • od 545 volilcev je glasovalo 417
 • oddanih glasovnic 417
 • veljavnih glasovnic 408
 • neveljavnih 9
 • izvoljen: Miloš Lukič,  zaposlen ofi­cir  JNA VP 8164. Predlagatelj: VP 8638
 
 
Na podlagi izračunanih mandatov je volilna komisija ugotovila, da so bili v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Maribor, izvoljeni:
 
Volilna enota - KS Korena, Vurberk, Dvorjane
 • od 2243 volilcev je glasovalo 1583
 • oddanih glasovnic 1583
 • veljavnih glasovnic 1496
 • neveljavnih 87
 • izvoljena: Cvetka Kaisersberger,  uslužbenka, zapos­lena Agroservis  Maribor, - ZSMS
 
Volilna enota - KS Malečnik, Pernica, Ruperče
 • od 2993 volilcev je glasovalo 2084
 • oddanih glasovnic 2084
 • veljavnih glasovnic 2008, neveljavnih 76
 • izvoljen: Jože Protner,  mag. agronomije, zaposlen Vinag Maribor,  - ZSMS
 
Volilna enota - KS Tone Čufar, Jože Lacko
 • od 6731 volilcev je glasovalo 4999
 • oddanih glasovnic 4999
 • veljavnih glasovnic 4817, neveljavnih 182
 • izvoljena: Ivan Weixl,  zaposlen ŽG Gospodarstvo Maribor, - DEMOS
 •  Božidar Potočnik,  zaposlen TIMA Košaki TMI,  - ZSMS
 
Volilna enota - KS Avgust Majerič, heroja Vojka
 • od 3430 volilcev je glasovalo 2416
 • oddanih glasovnic 2405
 • veljavnih glasovnic 2291,
 • neveljavnih 114 
 • izvoljen: Pavel Kristan,  zaposlen ECM Informatika, - Zeleni Slovenije-Zeleni Maribora
 
Volilna enota - KS Greenwich, Draga Kobala
 • od 4352 volilcev je glasovalo 3092
 • oddanih glasovnic 3092
 • veljavnih glasovnic 2853, neveljavnih 239
 • izvoljen: Franc Rojko, komercialist, zaposlen EM Hidromontaža, - Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Sp. Duplek, Zg. Duplek
 • od 2080 volilcev je glasovalo 1549
 • oddanih glasovnic 1546
 • veljavnih glasovnic 1467, neveljavnih 79
 • izvoljen: Radoslav Kukovič,  str. delovodja, zapos­len Cevovod Maribor,  - ZSMS
 
Volilna enota - KS Ob parku, Trije ribniki
 • od 3055 volilcev je glasovalo 2273
 • oddanih glasovnic 2273
 • veljavnih glasovnic 2137, neveljevnih 136
 • izvoljen: Borut Ambrožič, dipl. ing. agron., zaposlen Kmetijski zavod Maribor,   Socialis­tična zveza
 
Volilna enota - KS Anton Aškerc, Ivan Cankar, Boris Kidrič, Tone Tomšič
 • od 4513 volilcev je glasovalo 3418
 • oddanih glasovnic 3418
 • veljavnih glasovnic 3242, neveljavnih 176
 • izvoljen: Anton Levec, zaposlen - svobodna dejavnost, - DEMOS
 
Volilna enota - KS Košaki, Melje, Krčevina, Počehova
 • od 4383 volilcev je glasovalo 2948
 • oddanih glasovnic 2947
 • veljavnih glasovnic 2648, neveljavnih 299
 • izvoljen: Janez Ajlec,  zaposlen sam. obrtnik - Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Prežihov Voranc
 • od 3721 volilcev je glasovalo 2963
 • oddanih glasovnic 2959
 • veljavnih glasovnic 2678, neveljavnih 281
 • izvoljen: Danilo Verbančič, org. dela, zaposlen Izvršni svet Skupščine občine Maribor - Tabor - ZKS-Stranka demokratične prenove
 
Volilna enota - KS Talci, Rotovž
 • od 3936 volilcev je glasovalo 2468
 • oddanih glasovnic 2467
 • veljavnih glasovnic 2245, neveljavnih 222      
 • izvoljen: Roman Wiegele,str. ing., zasebni obrtnik – Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Koroška vrata
 • od 4675 volilcev je glasovalo 3356
 • oddanih glasovnic 3356
 • veljavnih glasovnic 3251, neveljavnih 105
 • izvoljen: Janislav Šaler, komercialist, zaposlen Jeklotehna Maribor - DEMOS
 
Volilna enota - KS Kamnica, Bresternica
 • od 3535 volilcev je glasovalo 2601
 • oddanih glasovnic 2601
 • veljavnih glasovnic 2516, neveljavnih 85
 • izvoljen: Jože Dolinšek,  predmetni učitelj, zaposlen OŠ Lackov odred, - Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Franc Zalaznik-Leon, Pohorski bataljon
 • od 3560 volilcev je glasovalo 2501
 • oddanih glasovnic 2501
 • veljavnih glasovnic 2368, neveljavnih 133
 • izvoljen: Adolf Babič, višji tehnik, upokojenec, - DEMOS
 
Volilna enota - KS Joco Zagernik
 • od 4697 volilcev je glasovalo 3612
 • oddanih glasovnic 3612
 • veljavnih glasovnic 3363, neveljavnih 249
 • izvoljen: Karel Dimnik,  tehnik, zaposlen Izvršni svet SO Maribor-Tabor,
 • ZKS-Stranka demokratične prenove
 • Danilo Sitar, dipl. oec., zaposlen Izvršni svet SO Maribor-Tabor, ZKS-Stranka demokratične prenove
 
Volilna enota - KS Jožica Flander
 • od 3399 volilcev je glasovalo 2564
 • oddanih glasovnic 2564
 • veljavnih glasovnic 2367, neveljavnih 197
 • izvoljen: Boris Kovačič, elek. mehanik, zaposlen Uprava za notranje zadeve Maribor, Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Maks Durjava, Moša Pijade
 • od 3621 volilcev je glasovalo 2599
 • oddanih glasovnic 2598
 • veljavnih glasovnic 2371, neveljavnih 227
 • izvoljen: Miroslav Blažič, višji upravni delavec, zaposlen SO Maribor-Tabor, ZKS-Stranka demokratične prenove
 
Volilna enota KS Limbuš, Pekre
od 3364 volilcev je glasovalo 2565
oddanih glasovnic 2562
veljavnih glasovnic 2457, neveljavnih 105
izvoljen: Janez Murko, zaposlen - obrtnik, - DEMOS
 
Volilna enota - KS Radvanje, Razvanje
 • od 5458 volilcev je glasovalo 4202
 • oddanih glasovnic 4202
 • veljavnih glasovnic 4040, neveljavnih 162
 • izvoljena: Avgust Seničar, str. tehnik, zaposlen Klemos Lenart, - Socialistična zveza

                          Stanislav Pristovnik, kmet - DEMOS

 
Volilna enota - KS Angel Besednjak, Miloš Zidanšek
 • od 3880 volilcev je glasovalo 2961
 • oddanih glasovnic 2954
 • veljavnih glasovnic 2716, neveljavnih 238
 • izvoljen: Marijan Sekolonik., str. tehnik, obrtnik, Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Slavko Šlander
 • od 3174 volilcev je glasovalo 2435
 • oddanih glasovnic 2435
 • veljavnih glasovnic 2260, neveljavnih 175
 • izvoljen: Jože Veršič, ek. tehnik, zaposlen GZP Mariborski tisk, - Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS heroja Šercerja
 • od 2817 volilcev je glasovalo 2070
 • oddanih glasovnic 2070
 • veljavnih glasovnic 1902, neveljavnih 168
 • izvoljen: Avgust Ploh, upokojenec, - Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Franc Rozman-Stane, Juga Polak
 • od 3677 volilcev je glasovalo 2501
 • oddanih glasovnic 2501
 • veljavnih glasovnic 2312, neveljavnih 189
 • izvoljen: Vladimir Koren, dipl. ing. elek., zaposlen Elektrokovina Maribor - Socialis­tična zveza
 
Volilna enota - KS Proletarskih brigad
 • od 3332 volilcev  je glasovalo 2647
 • oddanih glasovnic 2647
 • veljavnih glasovnic 2449, neveljavnih 198
 • izvoljen: Silvester Bedrač, učitelj, zaposlen Pokrajinski štab TO - Socialis­tična zveza.

 

Volilna enota KS Dušan Kveder-Tomaž
 • od 3002 volilcev je glasovalo 2331
 • oddanih glasovnic 2331
 • veljavnih glasovnic 2138, neveljavnih 193
 • izvoljen: Savo Juhart, pravnik, zaposlen TAM Maribor, - Socialistična zveza
 
Volilna enota KS Starše, Zlatoličje, Loka-Rošnja
 • od 1586 volilcev je glasovalo 1253
 • oddanih glasovnic 1253
 • veljavnih glasovnic 1203, neveljavnih 50
 • izvoljen: Matjaž Ekart, dijak - DEMOS
 
Volilna enota - KS Marjeta-Trniče, Prepolje, Dravski dvor, Brunšvik
 • od 1792 volilcev je glasovalo 1456
 • oddanih glasovnic 1456
 • veljavnih glasovnic 1374, neveljavnih 82
 • izvoljena: Marica Tenko, pravnica, zaposlena DEM Maribor - Socialistična zveza
 
Volilna enota - KS Miklavž, Rogoza, Skoke, Dobrovce
 • od 4705 volilcev je glasovalo 3582
 • oddanih glasovnic 3582
 • veljavnih glasovnic 3444, neveljavnih 138
 • izvoljen: Anton Veis,  kmetovalec, - Slovenska kmečka zveza
 
Volilna enota - KS Orehova vas-Hotinaj vas, Slivnica
 • od 2944 volilcev je glasovalo 2198
 • oddanih glasovnic 2197
 • veljavnih glasovnic 2088, neveljavnih 109
 • izvoljen: Igor Kopše, kmet. tehnik, kmet - DEMOS
 
Volilna enota - KS Hoče, Reka-Pohorje
 • od 3497 volilcev je glasovalo 2612
 • oddanih glasovnic 2610
 • veljavnih glasovnic 2510, neveljavnih 100
 • izvoljen: Simon Kozar, kmetovalec, –DEMOS
 
Volilna enota - KS Slava Klavora, Martin Konšak
 • od 5858 volilcev je glasovalo 4034
 • oddanih glasovnic 4033
 • veljavnih glasovnic 3841, neveljavnih 192
 • izvoljen Leon Frangeš, planer, zaposlen Metalna Maribor, - DEMOS
 
Volilna enota - KS Silvira Tomasini
 • od 3373 volilcev je glasova 2467
 • oddanih glasovnic 2466
 • veljavnih glasovnic 2321, neveljavnih 145
 • izvoljen: Ivan Vršič, učitelj, zaposlen ESKSŠ - TAM, Socialistična zveza
 
Volilna enota - Rače         
 • od 2428 volilcev je glasovalo 1866
 • oddanih glasovni 1866
 • veljavnih glasovnic 1714, neveljavnih 152
 • izvoljena: Stanislava Aberšek,  komercialni tehnik, zaposlena Trgov. podjetje KLAS Maribor - Socialistična zveza
 
 
Volilna enota - KS Fram
 • od 2042 volilcev je glasovalo 1570
 • oddanih glasovnic 1570
 • veljavnih glasovnic 1508, neveljavnih 62
 • izvoljena: Ana Pečovnik,  vrtnarka, gospodinja,  DEMOS

 

 

 

Vir: povzeto iz dokumentov, hranjenih v Arhivu Republike Slovenije


vodoravna delilna črta