Stališča in predlogi o izvajanju evropske strategije o invalidnosti 2010 - 2020 - stališča so bila 16.3.2016 posredovana Evropskemu svetu, v vednost pa tudi MDDSZ, MZ, vladi RS, DZ RS, vodstvu MOM in svetnikom MO Maribor. Več o stališčih v prilogah.
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča in predlogi o izvajanju evropske strategije o invalidnosti - slovenščina
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča in predlogi o izvajanju evropske strategije o invalidnosti 2010 - 2020 - angleščina
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Vprašalnik Evropske komisije za posredovanje stališč
vodoravna delilna črta