Srečanja župana s predstavniki nekaterih prijateljskih mest Zahodnega Balkana
vodoravna delilna črta

 

Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je konec tedna, ki je bil v Mariboru sicer v znamenju 52. Zlate lisice, izkoristil za individualna uradna srečanja z župani prijateljskih in partnerskih mest zahodnega Balkana: Kraljevo, Bar, Vis, Jelsa, Kumanovo in Makarska.
 
S predstavniki šestih mest so potekali ločeni sestanki med občinami, s katerimi se je pregledalo preteklo delo in so se določila pot v letošnjem letu. Na posameznih sestankih so poleg predstavnikov občine sodelovali tudi direktorji podjetij Snaga, Martura, Zavod za turizem Maribor-Pohorje in predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor.
 
Na sestankih se je dogovorilo, da se bo sodelovanje s Kraljevim osredotočilo v letošnjem letu na področju turizma in z organizacijo poslovnega dogodka v Kraljevu, z mestom Bar na področju izdelave novega koncepta obdelave z odpadki, mestom Markarska na obuditvi Makarskega dneva v Mariboru in sodelovanje z turistično visoko šolo, mestom Jelsa na vzpostavitvi poletne šole v njihovem mestu, makedonsko mesto Kumanovo na sodelovanje med komunalnimi javnimi podjetji in področju migrantske problematike, mesto Vis pa se bi sodelovanje v letošnjem letu osredotočilo predvsem na praznovanje 150-letnice Viške pomorske bitke, v kateri je avstrijsko ladjevje poveljeval mariborski admiral Tegetthoff.
 
S predstavniki vseh mest je veliko zanimanje za izmenjavo tehnoloških rešitev komunalne infrastrukture, ki so v Mariboru bodisi uveljavljanje ali pa pred začetkom izvajanja, veliko zanimanje vseh mest pa je tudi za sodelovanje na področju turizma ter povečanja sodelovanja med javnimi in privatnimi podjetji.
Občina Bar je ob tej priložnosti tudi podpisala slavnostni sporazum o sodelovanju na gospodarskem, kulturnem, športnem in izobraževalnem področju z mestom Maribor.
 
Župani šestih mest zahodnega Balkana in župan Maribora, so sklenili, da mora srečanje v Mariboru postati tradicionalno in da se mora povabiti tudi druga mesta v regiji, da se tej iniciativi pridružijo.
Slike iz srečanj so v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta