Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Koroška vrata
vodoravna delilna črta

prosimo, da objaviš na spletnih straneh MOM, v rubriki »Razpisi in javne objave«, v podrubriki »Javne objave«, naslednjega besedila:

 

 

 

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parcela št. 2186/0  k.o. Koroška vrata,  izgradnjo energetskih kablovodov, dovoz delavcev, materiala in delovnih naprav ter opravi vsa dela v zvezi z izgradnjo energetskih kablovodov in vsakokratnega neoviranega dostopa na predmetna zemljišča za potrebe izgradnje, vzdrževanja, popravil in nadzorar na zgrajenem objektu, za dobe izgradnje in funkcioniranja omrežja, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

Petra KOVAČ

 


vodoravna delilna črta