Namera o ustanovitvi služnosti MB Grad, Koroška vrata in Radvanje
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012,24/2013,10/2014) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na naslednjih nepremičninah:

 

- parc. št.255 in 272 obe k.o. Maribor grad,

 

- parc. št. 2182 in 2156/3 obe k.o. Koroška vrata,

 

- parc. št. 61/3, 61/2, 1185/1 in 199/2 vse k.o. Zg. Radvanje,

 

- parc. št. 2814, 2802/1, 2812, 68, 77, 2805 in 2813/1 vse k.o. Tabor, gradnjo, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega vzdrževanja in obratovanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elek. kom. omrežja  v korist služnostnih upravičencev TELEMACH Rotovž d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor in TELEMACH Tabor d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor.

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

Petra KOVAČ

 


vodoravna delilna črta