Računsko sodišče - Financiranje občin je neustrezno
vodoravna delilna črta
26.11.2015

 

Komentar župana dr. Andreja Fištravca o mnenju Računskega sodišča
Problem financiranja občin je pred slabim letom dni dvignil veliko prahu v Mariboru. Takrat sem namreč z ekipo in mestno upravo jasno povedal, da država daje za obvezne zakonske naloge, ki jih mora izvajati občina, tako malo denarja, da s tem onemogoča izvajanje »neobveznih programov«. Torej občinskih programov (kot so sofinanciranje kuhanja kosil v šolah, so-financiranje nevladnih organizacij, javna kuhinja in druge), ki dajejo vsebino posamezni občini oziroma mestu. Po letu dni to stališče podpirajo vse slovenske občine. Zato letos tudi ni prišlo do podpisa dogovora o financiranju občin med občinami in državo. Da je stanje resnično zaskrbljujoče, potrjuje tudi vodstvo računskega sodišča, ki ugotavlja, da je financiranje občin neustrezno. Z izglasovanim vetom na Zakon o izvrševanju proračuna v Državnem svet so v temu pritrdili tudi državni svetniki.
 

vodoravna delilna črta