Namera o oddaji stvarnega premoženja - DTV Partizan Tezno
vodoravna delilna črta

 
Rok za prijavo:  08. 12. 2015
 
Mestna občina Maribor bo na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) ter skladno z določbami 51. – 54. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, oddala v brezplačno uporabo naslednje nepremičnine:
  • parc. št.  2372/0 ( ID 3737611) in parc. št. 2373/0 ( ID 546033), obe k.o. 680  Tezno.
 
Nepremičnini se bosta oddali v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo za obdobje petih (5) let.
Pogodba o brezplačni uporabi nepremičnin bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.
 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Urad za šport


vodoravna delilna črta