Namera - brezplačna uporaba NK Tezno Maribor
vodoravna delilna črta

 

Rok za prijavo:  08. 12. 2015

 
Mestna občina Maribor bo na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012) ter skladno z določbami 51. – 54. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, oddala v brezplačno uporabo naslednje nepremičnine:
  • parc. št.  648/0 – k.o. Tezno (ID 7231)  in 650/3 – (ID 1513806), obe k. o. 680 Tezno.
 
Nepremičnini se bosta oddali v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo za obdobje petih (5) let.
Pogodba o brezplačni uporabi nepremičnin bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.
 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Urad za šport


vodoravna delilna črta