Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Maribor-Grad
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:
 
NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI
 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 255, 2056 in 2039/2 vse k.o. Maribor Grad, izgradnje nizkonapetostnega omrežja in vsakokratnega neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzor in odpravljanje okvar na zgrajenem omrežju za čas obratovalne dobe zgrajenega nizkonapetostnega omrežja v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..
 
Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.
 
Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.
 
 
 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Urad za komunalo, promet in prostor
Petra KOVAČ


vodoravna delilna črta