Skupna seja predsedstev SOS, ZMOS in ZOS
vodoravna delilna črta
16.11.2015

OBČINE NE BODO PRISTALE NA PONOVNO ZNIŽANJE POVPREČNINE
Današnji predlog ministra za finance dr. Dušana Mramorja, da se povprečnina v letu 2016 določi v višini 525 € na prebivalca je daleč od tega, kar bi zadostovalo za vzdržno financiranje vseh javnih storitev in socialnih transferjev, ki jih morajo izvajati občine. Skupnosti občin ocenjujejo, da se s tem nadaljuje z posrednim in neposrednim varčevanjem in siromašenjem državljank in državljanov, ki javne storitve plačujejo preko dajatev in davkov. Zato se županje in župani vseh treh predsedstev skupnosti vztrajajo na višini povprečnine, s katero bodo lahko svojim občankam in občanom nudili storitve, ki jim v skladu z zakonodajo tudi pripadajo.
 
Zato so predlagali, da mora višina povprečnine v letu 2016 znašati 536€, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe, pa tega niso zagotovila. Tako bo državni proračun ostal vzdržen, v kolikor pa bodo ministrstva svojo nalogo opravila in skozi zakonodajne spremembe zagotovila realiziran prihranek, se lahko temu prilagodi višina povprečnine.
 
Županje in župani vztrajajo tudi, da se črta 54. člen v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov RS in se v letu 2016 in 2017 s tem zagotovi izplačilo dohodnine in finančne izravnave nad primerno porabo. Prav tako bodo županje in župani vztrajali na korektnem izplačilu investicijskih transferjev, saj zagotavljajo sorazmeren razvoj lokalnih okolij.
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Skupna seja predsedstev SOS, ZMOS in ZOS
vodoravna delilna črta