Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Tezno, k.o. Spodnje Radvanje, k.o. Pobrežje, k.o. Tabor
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011,42/2012,24/2013,10/2014) Mestna občina Maribor objavlja:
 
 
NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI
 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini, parc. št. 2297/1, 2287/3, 1861/3 in 1863/1 vse k.o. Tezno, parc. št. 2108/6 k.o. Spodnje Radvanje, 2990/3 k.o. Pobrežje in parc. št. 2858/0 k.o. Tabor gradnjo, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega vzdrževanja in obratovanja ter odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elek. kom. omrežja  v korist služnostnega upravičenca TELEMACH d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor.
 
Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.
 
Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.
 
 
MESTNA OBČINA MARIBOR
Urad za komunalo, promet in prostor
Petra KOVAČ
 


vodoravna delilna črta