Namera o ustanovitvi služnosti (Šober, Zg. Radvanje – Elektro)
vodoravna delilna črta

 

 

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:
 
 
 
NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI
 
 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah, parc. št. 431/10 k.o. Zg. Radvanje,  parc. št. 953/11, parc. št. 953/13, parc. št. 60/0, parc. št. 953/3 vse  k.o. Šober,  izgradnjo zemeljskega NN, SN in optičnega kabla in vsakokratnega neoviranega dostopa na predmetna zemljišča za potrebe izgradnje, vzdrževanja, rekonstrukcije, nadzora in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu, za čas obratovalne dobe zgrajenih objektov, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d..
 
Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.
 
Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.
 
 
 
MESTNA OBČINA MARIBOR
 
Urad za komunalo, promet in prostor
Petra KOVAČ
 


vodoravna delilna črta