Preureditev, obnova in ureditev površin na OŠ Toneta Čufarja
vodoravna delilna črta
20.10.2015

 

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor nudi osnovnošolsko izobraževanje otrokom v mestni četrti Pobrežje. Obnovitev pokritih prostorov bo omogočila nemoteno delovanje športne vzgoje, preureditev povezovalnega trakta med dvema zgradbama pa pridobitev večnamenskih prostorov. Tretja faza, ki je še v izvajanju, zajema ureditev zunanjih površin šole, zaključek te faze in s tem celotne investicije pa je načrtovan v spomladanskem terminu prihodnjega leta.
 
Celotna investicija v prenovo zgradbe znaša 2.600.879 EUR in zajema tri faze pri čemer sta prvi dve fazi že izvedeni, tretja faza se izvaja in bo izvedena spomladi 2016 saj zajema preureditev zunanjih površin in je odvisna tudi od vremenskih razmer. Investicijska dela v celoti financira Mestna občina Maribor, dela pa izvaja Gradbeništvo Milan Pintarič s.p.. Prva faza predstavlja preureditev veznega trakta šolske zgradbe in se je pričela izvajati septembra 2014, zaključena in dana v uporabo pa je bila 1. 9. 2015. Druga faza zajema obnovo pokritih prostorov za športno vzgojo, pričela se je izvajati avgusta 2015 in je bila zaključena ter dana v uporabo 5. 10. 2015.
 
 

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Sporočilo za javnost
vodoravna delilna črta