Mestni pečat
vodoravna delilna črta

 Mestni pečat je znak mesta, ki ga podeljuje župan Mestne občine Maribor.

 
Prejemniki mestnega pečata
vročeni:
 

 

DOBI -za doprinos k razvoju izobraževanja v regiji
(številka 186, 30. september 2020)
 
Tonetu PARTLJIČU -izjemnemu človeku, pisatelju in srčnemu Mariborčanu
(številka 185, 31. avgust 2020)
 
Zorku SIMČIČU -izjemnemu pisatelju, mislecu, človeku in Mariborčanu
(številka 184, 14. januar 2020)
 
Šprtnemu društvu Studenci Maribor -za pomembno vlogo na športno rekreacijskem področju v Mariboru
(številka 183, 12. oktober 2019)
 
Teniškemu klubu Branik -klub z najdaljšo tradicijo v državi
(številka 182, 21. september 2019)
 
Društvu gluhih in naglušnih Podravja Maribor -za 85 let delovanja
(številka 181, 5. december 2018)
 
Medobčinski nogometni zvezi -za častljivih 90 let delovanja
(številka 180, 23. november 2018)
 
FOLKARTU -mednarodnemu folklornemu festivalu za 30 let delovanja
(številka 179, 26. junij 2018)
 
PGD KAMNICA -za častljivih 130 let delovanja
(številka 178, 12. maj 2018)
 
Sergeju RAVNIKARJU -ob 70- letnemu jubileju, za zasluge, dosežene pri 50- letnem delu na področju športa in izjemne dosežke pri razvoju slovenske košarke ter vzgojno delo na tem področju
(številka 177, 24. november 2017)
 
Mitji VILARJU -v zahvalo, da je po njegovi zaskugi uporaba reševalnega motorja v Mariboru postala kot prvemu mestu v državi standard
(številka 176, 18. oktober 2017)
 
PGD DOGOŠE -za častljivih 90 let delovanja, za uspešno, požrtvovalno in nesebično delo pri reševanju življenj in zaščiti ljudi
(številka 175, 17. junij 2017)
 
Mimi JAUŠOVEC -za dosedanje vrhunske dosežke na največjih teniških turnirjih v svetu, posebej v spomin na pomemben športni dosežek pred štiridesetimi leti, ko je osvojila Grand Slam turnir French open ter za promocijo mesta Maribor v svetu
(številka 174, 13. junij 2017)
 
Sonji ROMAN -za vrhunske dosežke v atletiki in za promocijo mesta Maribor, kot športnega mesta, v svetu
(številka 173, 17. maj 2017)
 
Heleni JAVORNIK -za vrhunske dosežke v atletiki in za promocijo mesta Maribor, kot športnega mesta, v svetu
(številka 172, 17. maj 2017)
 
Sabini VEIT -za vrhunske dosežke v atletniki in za promocijo mesta Maribora, kot športnega mesta, v svetu
(številka 171, 17. maj 2017)
 
Kinološkemu društvu za reševalne pse -REPS Maribor
(številka 170, 2. marec 2017)
 
Tini MAZE -za odlične smučarske uspehe na Zlati lisici in za promocijo smučanja v regiji
(številka 169, 7. januar 2017)
 
Društvo diabetikov Maribor -za 60 let delovanja in ozaveščanja javnosti o diabetesu – bolezni sodobnega časa
(številka 168, 17. december 2016)
 
Antonu ZALETELJU - za dolgoletno delo na področju gospodarstva ter za zasluge na drugih področjih življenja in dela na območju KS Bresternica-Gaj
(številka 167, 19. oktober 2016)
 
Vladu ŠUSTERJU - za dolgoletno vzgojno-pedagoško delo ter za zasluge na drugih področjih življenja in dela na območju KS Razvanje
(številka 166, 19. oktober 2016)
 
Moškemu pevskemu zboru Slava Klavora - za 70 let delovanja ter velik prispevek h kulturni podobi Maribora in njegovo predstavljanje po svetu
(številka 165, 27. november 2015)
 
Milanu PEČOVNIKU - za prispevek k slovenski zabavni glasbi, nesebično prostovoljno delo ter vzgojno-pedagoško delo na področju športa
(številka 164, 19. oktober 2015)
 
Franciju ŠTELCERJU - za zasluge, dosežene pri dolgoletnem delu na področju gospodarstva in drugih področjih življenja in dela v Mariboru
(številka 163, 19. oktober 2015)
 
Antonu BOGOVU – za 20 let umetniškega delovanja v baletnem ansamblu Opere in baleta SNG Maribor
(številka 162, 3. september 2015)
 
Mariborskemu društvu Sožitje – ob polstoletnem jubileju
(številka 161, 24. april 2015)
 
Slobodanu STOJANOVIĆU – za predano delo in osebni prispevek pri gradnji in razvoju sistema zaščite in reševanja v mestni občini Maribor
(številka 160, 25. februar 2015)
 
Msgr. dr. Jožefu SMEJU, upokojenemu mariborskemu pomožnemu škofu in stolnemu proštvu v Mariboru – ob sedemdesetletnici mašniškega posvečenja
(številka 159, 18. december 2014)
 
Lions klubu Maribor – ob 20. letnici obstoja in delovanja ter za izjemen prispevek na področju humanitarnega dela
(številka 158, 16. december 2014)
 
Vlasti ZORKO – za obogatitev Maribora z izjemnimi kiparskimi dosežki
(številka 157, 28. november 2014)
 
 
MESTNI PEČAT MARIBORA Z ZAPOREDNO ŠTEVILKO 156 JE ARHIVIRAN.
 
 
Kulturno umetniškemu društvu Študent – za 50 let delovanja, dosežke in zasluge na področju ljubiteljske kulture doma in v tujini
(številka 155, 30. junij 2014)
 
Ervinu HARTMANU – za več desetletno kulturno poslanstvo, pomembno za ohranjanje in razvijanje slovenske godbene glasbe
(številka 154, 18. maj 2014)
 
Miloški NOTT – za nesebično in človekoljubno delo
(številka 153, 28. september 2013)
 
Branimirju SLOKARJU – za vrhunske umetniške dosežke, pedagoško delo in velik prispevek pri uveljavljanju komorne glasbe v svetu
(številka 152, 11. julij 2013)
 
Mariborskemu oktetu – za 40 let delovanja na področju kulture doma in v tujini
(številka 151, 29. maj 2013)
 
Mariborskim lekarnam Maribor – za 50 let delovanja, dosežke in zasluge na področju lekarniške dejavnosti
(številka 150, 31. januar 2013)
 
Lutkovnemu gledališču Maribor – za presežno ustvarjanje po selitvi v nove prostore, za enajst prejetih nagrad ter pospešen razvoj in širjenje lutkovne umetnosti
(številka 149, 19. oktober 2012)
 
Osnovni šoli Ludvika Pliberška – ob 140-letnem častitljivem jubileju za uspešno osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno delo
(številka 148, 19. oktober 2012)
 
Richardu TOGNETTIJU – za uspešno vodenje Festivala Maribor ter prispevek k utrditvi umetniškega pomena mariborske glasbene kulture
(številka 147, 15. september 2012)
 
Ljubu GERMIČU – za dejanja v dobro našemu mestu
(številka 146, 19. oktober 2011)
 
Dr. ddr. h. c. Gernotu KOCHERJU – za osebni prispevek pri vzpostavljanju stikov avstrijskih in slovenskih univerz na področju humanističnih in pravnih znanosti
(številka 145, 14. oktober 2011)
 
Centru za socialno delo Maribor – ob 50. letnici organiziranega delovanja na področju socialnega varstva
(številka 144, 1. marec 2011)
 
Nogometnemu klubu Maribor – ob polstoletnem jubileju za izjemne rezultate, dosežene na državnem in evropskem nogometnem prizorišču ter velik prispevek k prepoznavnosti našega mesta v mednarodnem prostoru
(številka 143, 12. december 2010)
 
Družbi Elektra d.o.o. – ob 90-letnem častitljivem jubileju, za sodobno načrtovano razvojno politiko ter uspešno uresničevanje zahtevnih investicijskih projektov
(številka 142, 24. november 2010)
 
Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru – ob polstoletnem jubileju za uspešno visokošolsko izobraževalno in znanstveno- raziskovalno delo
(številka 141, 18. november 2010)
 
Upravni enoti Maribor – za kakovostno in učinkovito zagotavljanje upravnih storitev občankam in občanom pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti
(številka 140, 19. oktober 2010)
 
Arhitekturnemu ateljeju Reichenberg Arhitektura d.o.o. – za zasluge pri soustvarjanju arhitekturne podobe našega mesta in trajen prispevek k bogatitvi kulturne dediščine v ožjem in širšem prostoru
(številka 139, 19. oktober 2010)
 
Pogrebnemu podjetju Maribor, d.d. – ob častitljivi 140-letnici uspešnega delovanja in uresničevanja investicijskih projektov na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti
(številka 138, 19. oktober 2010)
 
Zakoncema mag. Bredi in Tinetu VARLU – za dolgoletno delo na področju lutkarstva, posebej za njun izjemen prispevek k vsestranskemu razvoju in nenehni rasti lutkovne ustvarjalnosti doma in na tujem
(številka 137, 2. september 2010)
 
Dispanzerju za ženske Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ob polstoletnem jubileju – za zasluge pri strokovnem delu, pomembnem za razvoj celovitega zdravstvenega varstva žensk
(številka 136, 14. maj 2010)
 
Dubravki TOMŠIČ SREBOTNJAK, pianistki in prvi kulturni ambasadorki Slovenije v svetu – za izvajalsko odličnost in umetniški dosežek na glasbenem področju ter izjemni prispevek k slovenski kulturi in njenemu mednarodnemu uveljavljanju
(številka 135, 18. marec 2010)
 
Skupnosti stanovalcev Borštnikova ulica od številke 1 do 47, dobitnici priznanja kristalna vrtnica za leto 2009 – v zahvalo za zavzeto skrb pri urejanju okolja in prispevek k lepši podobi našega mesta
(številka 134, 24. marec 2010)
 
Dr. Mateju LAHOVNIKU – v zahvalo za podporo pri uresničevanju projekta izgradnje nove Pohorske vzpenjače in drugih pomembnih mariborskih projektov
(številka 133, 23. december 2009)
 
Vojašnici generala Maistra Maribor – za uspešno sodelovanje in zasluge pri ohranjanju spomina na zgodovinsko vlogo generala Rudolfa Maistra
(številka 132, 23. november 2009)
 
Društvu invalidov Maribor – za 40 let uspešnega delovanja, dosežke in zasluge pri polnovrednem vključevanju invalidov v družbeno življenje
(številka 131, 18. november 2009)
 
Mestni četrti Tezno – za uspešno sodelovanje pri izgradnji zavetišča za živali in prispevek k razvoju mesta
(številka 130, 19. oktober 2009)
 
Mestni četrti Tabor – za pomoč in podporo pri reševanju problema s komunalnimi odpadki in prispevek k razvoju mesta
(številka 129, 19. oktober 2009)
 
Podjetju Ponting, inženirski biro d.o.o. – za izjemen dosežek na mednarodnem tekmovanju in osvojeno prvo nagrado za idejno rešitev Studenške brvi v Mariboru
(številka 128, 19. oktober 2009)
 
Društvu tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška – ob polstoletnem jubileju, za zasluge in dosežke pri organiziranju taborništva ter vzgojno delo na tem področju
(številka 127, 19. oktober 2009)
 
Televiziji RTS – za zasluge, dosežene na področju slovensko informativnega programa, pomembnega za krepitev mednarodnih odnosov ter promocijo Slovenije, Štajerske in našega mesta v evropskem prostoru
(številka 126, 20. oktober 2008)
 
Društvu gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor – za 60-letno strokovno delo na področju gradbeništva, varstvu okolja ter urejanju prostora
(številka 125, 20. oktober 2008)
 
Vrtnarstvu URBANEK – za 90 let zvestobe Mariboru
(številka 124, 20. oktober 2008)
 
Dragu HAUSMEISTRU – za nesebično in človekoljubno delo ter osebni prispevek pri enakovrednem vključevanju beguncev v družbeno življenje
(številka 123, 20. oktober 2008)
 
Stanislavu HOLCU – za pogumna dejanja v prelomnih trenutkih za slovensko državnost leta 1991 in zasluge pri osamosvajanju Slovenije
(številka 122, 20. oktober 2008)
 
Njegovi blaženosti Michelu SABBAHU, jeruzalemskemu latinskemu patriarhu – ob obisku našega mesta v znak zahvale in spoštovanja
(številka 121, 15. september 2008)
 
Karlu ERJAVCU – v zahvalo za uspešno sodelovanje in velik prispevek pri razvoju mesta Maribor
(številka 120, 12. september 2008)
 
Dr. Milanu ZVERU – za osebni prispevek v prizadevanju za napredek športne dejavnosti in infrastrukture na tem področju v našem mestu
(številka 119, 21. junij 2008)
 
Bodočnosti Maribor, d. o. o., podjetju za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov. – ob 50-letnem jubileju za zasluge in prizadevanja pri reševanju problematike zaposlovanja invalidnih oseb
(številka 118, 19. junij 2008)
 
Gozdnemu gospodarstvu Maribor d. d. – za dosežke pri šestdesetletnem delovanju na področju gospodarjenja z gozdovi
(številka 117, 6. junij 2008)
 
Združenju borcev za vrednote NOB Maribor – za neprecenljivo šestdesetletno domoljubno poslanstvo pri ohranjanju zgodovinskega spomina na slovensko uporništvo v različnih zgodovinskih obdobjih
(številka 116, 24. april 2008)
 
Televiziji Maribor – za štiridesetletno delovanje in zasluge, dosežene na področju informativne dejavnosti, posebej za prispevek k predstavljanju pomembnih dosežkov na področju kulture
(številka 115, 19. marec 2008)
 
Dr. Vasku SIMONITIJU – za osebni prispevek v prizadevanju za uresničevanje kulturnega napredka našega mesta
(številka 114, 22. december 2007)
 
Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor – za zasluge pri petdesetletnem delovanju, za uspehe pri razvoju osnovnega zdravstvenega varstva
(številka 113, 4. december 2007)
 
Dr. Stanislavu OJNIKU – zaslužnemu profesorju Univerze v Mariboru in rednemu članu Evropske akademije znanosti in umetnosti, ob 75-letnici za dolgoletno pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo
(številka 112, 30. november 2007)
 
Dr. Petru Pavlu KLASINCU – za zasluge pri dolgoletnem predanem delu na področju arhivske in kulturne dejavnosti
(številka 111, 19. oktober 2007)
 
Bredi PUGELJ OTRIN – za vsestransko udejstvovanje na področju kulture, posebej za dosežke v umetniškem igralskem izražanju na mariborski gledališki in operni sceni
(številka 110, 19. oktober 2007)
 
Prof. dr. h. c., dr. Dušanki MIČETIČ TURK – za osebni prispevek pri preoblikovanju Visoke zdravstvene šole Maribor Univerze v Mariboru v Fakulteto za zdravstvene vede ter zasluge, pomembne za znanstveno-raziskovalno delo Univerze v Mariboru
(številka 109, 19. oktober 2007)
 
ŽELEZNIČARSKEMU ŠPORTNEMU DRUŠTVU MARIBOR – ob 80-letnem delovanju, za dosežke pri organiziranju in razvoju športa v Mariboru ter širše in vzgojno delo na tem področju
(številka 108, 8. oktober 2007)
 
Javnemu komunalnemu podjetju NIGRAD, d.d. – za zasluge pri 150-letnem organiziranem delovanju, pomembnem za zagotavljanje kakovostne komunalne službe v našem mestu
(številka 107, 13. junij 2007)
 
OSNOVNI ŠOLI FRANCETA PREŠERNA – ob 70-letnici, za uspešno osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno delo
(številka 106, 25. maj 2007)
 
OSNOVNI ŠOLI BORISA KIDRIČA – ob 70-letnici, za uspešno osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno delo
(številka 105, 25. maj 2007)
 
Dušanu MEVLJI – za 60-letno ustvarjalno delo na literarnem, kulturno-umetniškem in publicističnem področju v znak zahvale in spoštovanja
(številka 104, 29. marec  2007)
 
Mag. Stanetu JURGCU – za izjemno 40-letno ustvarjalno delo in zasluge pri uveljavljanju mariborske opere in baleta doma ter na tujem
(številka 103, 7. marec  2007)
 
Blažu MEDVEŠKU – za vrhunske rezultate, dosežene na državnih in mednarodnih tekmovanjih v plavanju ter uspešen zaključek dvajsetletne športne kariere
(številka 102, 10. januar 2007)
 
OSNOVNI ŠOLI MARTINA KONŠAKA – za velik prispevek učiteljev in učencev k polstoletnemu uspešnemu delovanju vzgojno-izobraževalne institucije na Teznu ter izjemen delež pri duhovnem in kulturnem razvoju v ožjem in širšem prostoru
(številka 101, 23. junij 2006)
 
PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU DRUŠTVU MARIBOR - MESTO – za 135-letno žlahtno prostovoljno delo, posvečeno plemenitim ciljem varovanja človeških življenj in premoženja ter za 50 let glasbenega ustvarjanja gasilske godbe Maribor – mesto, ki odraža povezovanje ustvarjalne energije na področju zaščite, reševanja in kulture  
(številka 100, 29. april 2006)
 
BORŠTNIKOVEMU SREČANJU – osrednjemu slovenskemu gledališkemu festivalu za štiridesetletno spodbujanje vrhunske gledališče ustvarjalnosti v Univerzitetnem mestu Maribor
(številka 99, 15. oktober  2005)
 
NOVI KBM D.D. MARIBOR – za polstoletno uspešno delovanje v korist prebivalstva in gospodarstva, mecenu kulturnih, humanitarnih in športnih projektov, izjemno uspešni slovenski banki s sedežem v Univerzitetnem mestu Maribor, stebru narodnega gospodarstva v Mariboru in širše v Sloveniji
(številka 98,  29. september 2005)
 
UNIVERZI V MARIBORU – za velik prispevek univerzitetnih delavcev ter generacij študentov in diplomantov pri sooblikovanju današnje podobe Univerzitetnega mesta Maribor in h krepitvi razvojnih potencialov Maribora in Republike Slovenije
(številka 97, 20. september 2005)
 
PROF. DR. SIEGFRIEDU GROSSMANNU – ob častitljivem življenjskem jubileju in za pomemben prispevek k znanstveno-pedagoškem sodelovanju med Univerzo v Mariboru in Univerzo v Marburgu ter za promocijo Maribora kot mesta znanja in kulture
(številka 96, 5. julij 2005)
 
RADIU MARIBOR – za častitljivo obletnico ustvarjalnega dela številnih generacij zavzetih novinarjev in pomembnih prizadevanj za sožitje med ljudmi
(številka 95, 21. maj 2005)
 
ČASOPISNO ZALOŽNIŠKEMU PODJETJU VEČER D.D. – za častitljivo obletnico ustvarjalnega dela številnih generacij zavzetih časnikarjev
(številka 94, 9. maj 2005)
 
DRUŽBI ELEKTRO MARIBOR d.d. – ob 90-letnem častitljivem jubileju, za sodobno načrtovano razvojno in poslovno politiko ter uspešno uresničevanje zahtevnih investicijskih projektov
(številka 93, 15. december 2004)
 
MARIBORSKI LIVARNI d.d. – ob 80-letnem častitljivem jubileju, za sodobno načrtovano razvojno in poslovno politiko ter uspešno uresničevanje investicijskih projektov družbe
(številka 92, 24. junij 2004)
 
OSNOVNI ŠOLI ANGELA BESEDNJAKA – ob polstoletnem jubileju, za uspešno osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno delo
(številka 91, 25. maj   2004)
 
UMETNOSTNI GALERIJI MARIBOR – za 50-letno uspešno razvijanje galerijske dejavnosti ter prispevek h kulturnemu razvoju našega mesta
(številka 90, 5. februar 2004)
 
AKVARIJU – TERARIJU – za 50-letno uspešno razvijanje akvaristične dejavnosti ter prispevek h kulturnemu, izobraževalnemu in turističnemu razvoju našega mesta
(številka 89, 13. junij 2003)
 
Družbi za proizvodnjo tirnih vozil TVT NOVA d.o.o.  – ob 140-letnem častitljivem jubileju, za sodobno načrtovano razvojno in poslovno politiko ter uspešno nadaljevanje dolgoletne tradicije, pomembne za uresničevanje investicijskih projektov družbe in industrijski razvoj našega mesta
(številka 88, 14. maj 2003)
 
OSNOVNI ŠOLI GUSTAVA ŠILIHA  – ob 90-letnem častitljivem jubileju, za dolgoletno zavzeto delo in zasluge, pomembne za razvoj ter vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
(številka 87, 17. april 2003)
 
GOSPODU JOŽETU ŽOHARJU  – za dolgoletno zavzeto in požrtvovalno delo na področju požarnega varstva in reševanja v Mariboru
(številka 86, 3. marec 2003)
 
GOSPODU EMILU FRELIHU  – ob 90-letnici, za vrhunske umetniške stvaritve in lepoto besede ter osebni prispevek k slovenski kulturni zakladnici
(številka 85, 19. december 2002)
 
GOSPODU JANEZU KARLINU  – ob 80-letnem življenjskem jubileju, za dolgoletno udejstvovanje in osebni prispevek pri razvoju ljubiteljske kulture
(številka 84, 18. november 2002)
 
GOSPODU ANDREJU MESARIČU – za dolgoletno uspešno vodenje družbe Henkel Slovenija, d.o.o.
(številka 83, 13. september 2002)
 
GOSPODU IVANU DOROŠENKU, direktorju Kijevske državne opere – za desetletno plodno sodelovanje in izjemne zasluge pri umetniškem razvoju Opere in baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor
(številka 82, 20. junij 2002)
 
ANDRAGOŠKEMU ZAVODU MARIBOR - LJUDSKA UNIVERZA – za 80-letno aktivno soustvarjanje družbe znanja in dolgoletno uspešno izvajanje programov vseživljenjskega učenja
(številka 81, 18. januar 2002)
 
DRAVSKIM ELEKTRARNAM MARIBOR – ob 50-letnici obstoja in delovanja na področju elektrogospodarstva, za sodobno načrtovano razvojno in poslovno politiko ter uspešno uresničevanje zahtevnih investicijskih projektov
(številka 80, 23. november 2001)
 
FRANCU KOPIČU – za pomemben osebni prispevek k razvoju amaterskega filma v Mariboru
(številka 79, 12. oktober 2001)
 
SLOVENSKEMU NARODNEMU GLEDALIŠČU – ob 80-letnici za vrhunske umetniške stvaritve, za zvestobo mestu in za prispevek k slovenski kulturni zakladnici
(številka 78, 25. maj 2001)
 
PREDSTAVNIKOM SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA – ob 10-letnici “pekrskih dogodkov”, ki so v prelomnih trenutkih v letu 1991 s profesionalno informacijo in drznostjo veliko prispevali k slovenski samostojnosti
(številka 77, 23. maj 2001)
 
MARIBORSKEMU ŠPORTNEMU DRUŠTVU BRANIK – najstarejšemu mariborskemu in slovenskemu športnemu društvu za častitljivih sto let rasti ter za vztrajnost in uspešnost generacij športnic in športnikov
(številka 76, 17. december 2000)
 
OŠ KAMNICA – ob častitljivi 200-letnici za uspešno delo učiteljev in učencev in za trdoživost in ustvarjalnost častivredne šolske institucije
(številka 75, 16. november 2000)
 
MANEVRSKI STRUKTURI NARODNE ZAŠČITE VZHODNE ŠTAJERSKE – ob 10-letnici za sodelovanje v pripravah na osamosvojitev in vojaško zavarovanje plebiscitarno izražene volje državljanov Slovenije
(številka 74, 14. november 2000)
 
PRVI GIMNAZIJI – ob častitljivi 150-letnici za uspešno vzgojno-izobraževalno in  strokovno delo, ki je navdihnilo generacije in pomembno zaznamovalo utrip mesta Maribora
(številka 73, 9. november 2000)
 
KARMINI ŠILEC – za izjemne uspehe zbora Carmina Slovenica ter ustvarjalno in izvirno delo na glasbenem področju
(številka 72, 19. oktober 2000)
 
SKUPINI ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO – za vrhunsko ustvarjalnost, tehnološko prodornost in dosežene uspehe na mednarodnem tekmovanju Formula student 2000 v Veliki Britaniji
(številka 71, 19. oktober 2000)
 
FRANCU JESENKU – za veliko osebno prizadevanje in skrb za ohranjanje čistega okolja v našem mestu
(številka 70, 19. oktober 2000)
 
IVANU KRALJU – za dolgoletno uspešno vodenje Dravskih elektrarn, za skrb za varovanje narave ter prispevek k razvoju in doseženim zavidljivim rezultatom na področju veslaškega športa
(številka 69, 19. oktober 2000)
 
AVTO MOTO DRUŠTVU TAM – ob polstoletnem jubileju za uspešen razvoj prometne dejavnosti in zasluge pri vzgojnem delu na tem področju
(številka 68, 23. maj 2000)
 
OŠ JANKA PADEŽNIKA – ob 125 letnici za uspešno osnovnošolsko vzgojno-izobraževalno delo
(številka 67, 19. maj 2000)
 
II. GIMNAZIJI MARIBOR – ob polstoletnem jubileju za izjemne dosežke pri razvoju srednješolskega izobraževanja
(številka 66, 15. april 2000)
 
GOSPODU PRIMARIJU KURTU KANCLERJU – ob 70-letnici - za štiri desetletja visoko strokovnega in nesebičnega zdravstvenega oskrbovanja mladih, za razvoj in dosledno uveljavitev mednarodno priznane dispanzerske oblike medicinske pomoči za otroke v Mariboru
(številka 65, 18. februarja 2000)
 
JANEZU KLASINCU – ob 70-letnici življenja, za lepoto besede in duhovitost sporočil v polstoletnem gledališkem ustvarjanju za Mariborčane in Mariborčanke
(številka 64, 30. decembra 1999)
 
WOLFGANU NEUMAIERJU - za osebni prispevek k sodelovanju med mestoma Maribor in Ulm v letu 1982-1999 na področjih gospodarstva, zdravstva, kulture, športa, novinarstva, turizma, sociale in sindikalnega dela
(številka 63, 14. decembra 1999)
 
OSNOVNI ŠOLI TONETA ČUFARJA – ob stoletnem jubileju osnovnega šolstva na Pobrežju
(številka 62, 22. oktobra 1999)
 
HORTIKULTURNEMU DRUŠTVU – ob 130. letnici, za prizadevanja pri zagotavljanju lepše podobe našega mesta
(številka 61, 15. oktobra 1999)
 
GOSPODU FRANCETU FILIPIČU - za obsežen opus literarnih in zgodovinskih del o Mariboru
(številka 60, 14. julija 1999)   
 
GASILSKI ZVEZI MARIBOR - ob 50-letnici delovanja, za požrtvovalno pomoč pri požarih in naravnih nesrečah
(številka 59, 10. julija 1999)
 
EKONOMSKO POSLOVNI FAKULTETI MARIBOR - za velik prispevek k ugledu Maribora v mednarodnih akademskih in znanstvenih krogih
(številka 58, 18. junija 1999)
 
DR. JANEZU DRNOVŠKU, PREDSEDNIKU VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE - ob trilaterarnem srečanju predsednikov vlad v Mariboru
(številka 57, 15. junija 1999)
 
PLANINSKEMU DRUŠTVU MARIBOR MATICA - ob 80-letnici za dolgoletni prispevek k uresničevanju razvoja planinstva in turizma v prid našemu mestu
(številka 56, 25. maja 1999)
 
MINISTRU MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT RS DR. SLAVKU GABRU - za prispevek k uresničevanju programa »šolskega tolarja« v Mariboru
(številka 55, 19. marca 1999)
 
GOSPODU SREČKU HECLU - za dolgoletno pedagoško delo, uspešno vodenje Srednje živilske šole in velik osebni prispevek pri izgradnji nove šole
(številka 54, 19. marca 1999)
 
GOSPODU JOŽETU GREGORCU - za dolgoletno pedagoško delo na področju glasbene dejavnosti, umetniško dognano vodenje pevskih zborov in njihove vrhunske dosežke doma in na tujem
(številka 53, 29. januarja 1999)
 
MEDOBČINSKEMU DRUŠTVU SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR - za 50-letno uspešno človekoljubno delovanje
(številka 52, 19. novembra 1998)
 
ODDELKU SPLOŠNE BOLNIŠNICE MARIBOR ZA ENDOKRINOLOGIJO IN DIABETOLOGIJO - za pomemben prispevek pri zmanjševanju posledic bolezni sodobnega časa
(številka 51, 19. oktobra 1998)
 
SREDNJI ELEKTRO-RAČUNALNIŠKI ŠOLI MARIBOR - ob polstoletnem jubileju
(številka 50, 15. oktobra 1998)
 
MARIBORSKEMU BALETU SNG - ob 50 - letnici obstoja in delovanja
(številka 49, 19. decembra 1997)
 
POHORSKI VZPENJAČI - ob 40 letnici obstoja in delovanja
(številka 48, 24. novembra 1997)
 
PROF. DR. BOŽIDARJU KRAJNČIČU - za zasluge pri razvoju kmetijskega visokega šolstva v Mariboru ter izjemnih znanstvenih dosežkov na področju rastlinske fiziologije
(številka 47, 20. oktobra 1997)
 
IVU DANEU - za vrhunske športne dosežke ter uveljavitev imena mesta v mednarodnem prostoru
(številka 46, 20. oktobra 1997)
 
BOJANU KOVAČIČU - za dolgoletno prizadevno pedagoško delo in osebni prispevek k razvoju Srednje trgovske šole v Mariboru
(številka 45, 19. oktobra 1996)
 
KONCERTNI POSLOVALNICI MARIBOR - organizatorici koncertnih prireditev ob polstoletnem jubileju
(številka 44, 12. aprila 1996)
 
KULTURNO UMETNIŠKEMU DRUŠTVU TRIGLAV - ob 25-letnici obstoja in delovanja
(številka 43, 6. oktobra 1995)
 
SREDNJI GLASBENI IN BALETNI ŠOLI - ob polstoletnem jubileju
(številka 42, 24. septembra 1995)
 
MARIBORSKEMU RADIU - ob polstoletnem jubileju
(številka 41, 9. junija 1995)
 
MARIBORSKEMU VEČERU -  ob polstoletnem jubileju
(številka 40, 9. junija 1995)
 
DRUŽINI FEGUŠ za dosežene uspehe na mednarodnih in državnih tekmovanjih komorne glasbe
(številka 39, 23. decembra 1994)
 
GOSPODU KRISTIJANU SANDETU za umetniške dosežke na področju dokumentarnega televizijskega snemanja
(številka 38, 23. decembra 1994)
 
GOSPODU FRANCU ZLATKU DREU za zasluge pri osamosvajanju Slovenije in prizadevanja za sodelovanje med Petangeom in Mariborom
(številka 37, 23. decembra 1994)
 
GOSPODU VLADIMIRJU RUKAVINI za pomemben prispevek h kulturni oživitvi Maribora
(številka 36, 23. decembra 1994)
 
GOSPE MAJDI STRUC za uspešno in nesebično delo v organizaciji Zveze prijateljev mladine v Mariboru
(številka 35, 23. decembra 1994)
 
GOSPODU DR. DUŠANU RADONJIČU za uspešno petletno vodenje študija MBA - podiplomskega študija sodobnega managementa na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru
(številka 34, 23. decembra 1994)
 
NATAŠI MAJER, mladi pianistki, za velike uspehe in umetniški prispevek h kulturni promociji Maribora doma in na tujem
(številka 33, 23. decembra 1994)
 
DEJANU MIHAILOVIČU za osvojeno drugo mesto na mednarodnem tekmovanju evropskih hotelskih šol v Belgiji
(številka 32, 23. decembra 1994)
 
SAŠU BEKERJU za osvojeno drugo mesto na mednarodnem tekmovanju evropskih hotelskih šol v Belgiji
(številka 31, 23. decembra 1994)
 
JASMINI KOVAČ za osvojeno drugo mesto na mednarodnem tekmovanju evropskih hotelskih šol v Belgiji
(številka 30, 23. decembra 1994)
 
GABRIJELI FLISAR za osvojeno drugo mesto na mednarodnem tekmovanju evropskih hotelskih šol v Belgiji
(številka 29, 23. decembra 1994)
 
GOSPODU FRANJU IZLAKARJU za vrhunske športne dosežke, osvojene na svetovnih tekmovanjih v metu krogle in diska
(številka 28, 3. septembra 1994)
 
MLADINSKEMU PEVSKEMU ZBORU MARIBOR za velike uspehe na domačih in mednarodnih pevskih tekmovanjih
(številka 27, 14. julija 1994)
 
GOSPODU FRIDERIKU DEGNU za prizadevno in uspešno dolgoletno delo na pedagoškem, turističnem, planinskem in kulturnem področju v prid našemu mestu (številka 26, 30. aprila 1994)
 
KATJI KOREN za vrhunske uspehe v alpskem smučanju in bronasto kolajno v slalomu na ZOI v Lillehammerju leta 1994
(številka 25, 28. februarja 1994)
 
GOSPE DR. EVI LOVŠE ob visokem življenjskem jubileju za dolgoletno strokovno in ustvarjalno delo na področju zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine
(številka 24, 7. februarja 1994)
 
GOSPODU FRANJU POTOČNIKU za 40-letno ustvarjalno umetniško delo v Operi Slovenskega narodnega gledališča Maribor
(številka 23, 2. februarja 1994)
 
GOSPODU DR. VILJEMU BRUMCU zaslužnemu za ustanovitev Visoke zdravstvene šole v Mariboru
(številka 22, 23. decembra 1993)
 
GOSPODU MARKU KRAJNCU za izjemno ustvarjalno delo in velike uspehe na domačih in tujih tekmovanjih v znanju
(številka 21, 23. decembra 1993)
 
GOSPE DR. KSENIJI ROZMAN za restavriranje in prezentacijo slik evropskih mojstrov iz Pokrajinskega muzeja Maribor
(številka 20, 21. septembra 1993)
 
GOSPODU PROF. FRIDERICU ZERIJU za odkrivanje in ohranjanje dragocenih umetnin v mariborskem Pokrajinskem muzeju
(številka 19, 21. septembra 1993)
 
GOSPODU VALTERJU GOTSCHACHERJU v zahvalo za podporo pri mnogih skupnih projektih na področju šolstva
(številka 18, 2. aprila 1993)
 
SLOVENSKEMU KULTURNEMU DRUŠTVU DR. FRANCE PREŠEREN V MANNHEMU ob 10. obletnici obstoja in delovanja društva za ohranjanje slovenske kulture in slovenstva na tujem
(številka 17, 17. februarja 1993)
 
ORGANIZACIJSKEMU KOMITEJU POHORSKEGA POKALA ZA ZLATO LISICO ob 30. jubilejni prireditvi za mednarodno uveljavljanje Univerzitetnega mesta Maribor
(številka 16, 5. januarja 1993)
 
GOSPODU DR. MAXU LEYRERJU v zahvalo za dragoceno donacijo Pokrajinskemu muzeju Univerzitetnega mesta Maribor
(številka 15, 9. decembra 1992)
 
ZVEZNEMU KANCLERJU REPUBLIKE AVSTRIJE, NJEGOVI EKSCELENCI GOSPODU DR. FRANZU VRANITZKEMU v znak priznanja in zahvale za razvoj dobrososedskih odnosov, ki so izjemnega pomena za razvoj obmejnih mest in regij
(številka 14, 6. novembra 1992)
 
 
MESTNI PEČAT MARIBORA Z ZAPOREDNO ŠTEVILKO 13 JE ARHIVIRAN.
 
 
KONJENIŠKEMU KLUBU MARIBOR za pomemben prispevek k razvoju konjeniškega športa v Mariboru - ob 110. obletnici
(številka 12, 6. junija 1992)
 
GOSPODU KARLU SCHNABLU za neprecenljivo humanitarno pomoč in poglabljanje prijateljskih stikov med Slovenijo in Hesnom - med Mariborom in Marburgom
(številka 11, 16. maja 1992)
 
MESTU MARBURG, Maribor - mestu prijatelju
(številka 10, 16. maja 1992)
 
GOSPODU BLAŽU ŽELEZNIKU v zahvalo za izjemno uspešno vodenje in kvalitetni vzpon Slovenskega narodnega gledališča Maribor
(številka 9, 17. februarja 1992)
 
SLOVENSKEMU KULTURNEMU IN ŠPORTNEMU DRUŠTVU MARIBOR V HILDNU kot zahvalo za dobro sodelovanje, zlasti za nesebično pomoč v  času hudih preizkušenj za slovenski narod
(številka 8, 25. januarja 1992)
 
ŠKOFIJSKI KARITAS MARIBOR kot zahvalo občine in mesta Maribor za učinkovito organiziranje humanitarne pomoči ob agresiji JA na Republiko Slovenijo (številka 7, 20. decembra 1991)
 
MESTNI ORGANIZACIJI RDEČEGA KRIŽA MARIBOR kot zahvalo občine in mesta Maribor za človekoljubno delo pri organiziranju pomoči vsem prizadetim ob agresiji JA na Republiko Slovenijo
(številka 6, 20. decembra 1991)
 
711 ODREDU TERITORIALNE OBRAMBE MARIBOR za pogumno, požrtvovalno in uspešno obrambo mesta Maribor ter nudenje pomoči vsem prizadetim ob agresiji JA na Republiko Slovenijo
(številka 5, 20. decembra 1991)
 
UPRAVI ZA NOTRANJE ZADEVE MARIBOR za pogumno, požrtvovalno in uspešno obrambo mesta Maribor ter nudenje pomoči vsem prizadetim ob agresiji JA na Republiko Slovenijo
(številka 4, 20. decembra 1991)
 
ODDELKU ZA OBRAMBNE ZADEVE OBČINE MARIBOR za pogumno, požrtvovalno in uspešno obrambo mesta Maribor ter nudenje pomoči vsem prizadetim ob agresiji JA na Republiko Slovenijo
(številka 3, 20. decembra 1991)
 
OBMOČNEMU ŠTABU ZA TO MARIBOR za pogumno, požrtvovalno in uspešno obrambo mesta Maribor ter nudenje pomoči vsem prizadetim ob agresiji JA na Republiko Slovenijo
(številka 2, 20. decembra 1991)
 
POKRAJINSKEMU ŠTABU TO VZHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE za pogumno, požrtvovalno in uspešno obrambo mesta Maribor ter nudenje pomoči vsem prizadetim ob agresiji JA na Republiko Slovenijo
(številka 1, 20. decembra 1991)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta