Migranti in Mestna občina Maribor/Refugees and Municipality of Maribor
vodoravna delilna črta


Na splošno o migrantih in njihovih koreninah

Evropa se sooča z množičnim prihodom beguncev, ki bežijo s svojih domov pred konflikti in vojnami, ker je njihovo življenje in življenje njihovih otrok ogroženo. Na begu so družine z otroki, mnogi so visoko izobraženi in govorijo angleško.  Prihajajo v stiski, želijo le zavarovati svoja življenja, in potrebujejo našo pomoč. Večina ne želi ostati v Sloveniji, ampak želi oditi naprej, v druge države članice EU. 

V vsakdanjih pogovorih se najpogosteje uporabljata izraza 'begunec' ali 'migrant' in dejansko strokovnjaki govorijo o t. i. mešanih migracijskih tokovih, saj so poti proti Evropi združili tako ljudje, ki bežijo, da si rešijo življenje (begunci), kot tudi ljudje, ki svoje domove zapuščajo v želji po boljšem življenju (ekonomski migranti).
 
Prosilci za mednarodno zaščito (azil) so tisti, ki v naši državi po prehodu meje zaprosijo za mednarodno zaščito oz. azil. Nastani se jih v azilnem domu, kjer so deležni nadaljnje obravnave. Glede na to, da želi večina Slovenijo čim prej zapustiti, pa večjega števila prosilcev za mednarodno zaščito (azil) ne pričakujemo. 
 
Za vse ostale, ki mednarodne zaščite (azila) v Sloveniji ne želijo, policija preveri možnosti vrnitve v državo, iz katere so prišli, oz. v njihovo matično državo. Ker je po mednarodnem pravu vrnitev možna le v varne države, je včasih ni možno izpeljati. Države, v katere ni dovoljeno vračati ljudi, so npr. Sirija, Afganistan, Irak in Eritreja. Tem ljudem policija izda dovoljenje o zadrževanju na slovenskih tleh, ki velja 6 mesecev in ga je možno podaljševati, hkrati pa jim pomaga z zagotavljanjem osnovnih bivanjskih pogojev. 

Trenutni položaj je posledica več dejavnikov: na eni strani smo priče slabemu gospodarskemu stanju, revščini in nedelovanju držav v podsaharski Afriki ter brezvladju v Libiji, na drugi strani pa krepitvi vojne in oboroženih konfliktov v Siriji, zelo slabi varnostni situaciji v regiji in obremenjenosti sosednjih držav z vedno večjim številom beguncev. V veliki večini begunci na t.i. zahodnobalkanski poti prihajajo iz Sirije. Ob tem je zaznati tudi begunce iz Iraka in Afganistana, v manjši meri pa tudi Eritreje in Somalije.

Kriza v Siriji se tudi v njenem petem letu nadaljuje z nezmanjšano intenzivnostjo. Kljub prizadevanjem posebnega odposlanca generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Staffana de Misture je do politične rešitve krize še daleč. Nasilje se nadaljuje, varnostne in humanitarne razmere se še naprej slabšajo.Migranti in Mestna občina Maribor

Ministrstvo za notranje zadeve je 1.9.2015 posredovalo obvestilo, da bi lahko bila občina Maribor, ob morebitnem prihodu večjega števila migrantov v RS, deležna večjih migracijskih aktivnosti in ukrepov  Policije in drugih institucij.

V nadaljevanju so predstavnike občin povabili na sestanek, kateremu so sledili še dodatni in so udeležence seznanili s situacijo. Mestna občina Maribor je odreagirala hitro in oblikovala operativno skupino na ravni občine s člani humanitarnih organizacij in predstavnikov nevladnih sektorjev. To se je pokazalo kot dobra odločitev, saj sodelovanje poteka utečeno.

Vse aktivnosti v zvezi z begunci poteka na državni ravni. Vloga lokalnih skupnosti je bila zamišljena pri zagotavljanju  možnih nastanitvenih kapacitet. Ob določitvi mikrolokacije so bili predvideni skupni ogledi objektov, parcel s predstavniki MNZ.  Vloga lokalnih skupnosti je tudi pri zagotavljanju pomoči pri oskrbi z vodo, elektriko, medicinsko pomočjo, logistiki.

Predstavniki Mestne občine Maribor so v vsakodnevnem kontaktu s predstavniki MNZ, Policije, Karitas, Rdeči Križ ter drugimi nevladnimi organizacijami in tekoče izmenjujemo podatke. Maribor je tudi kot izjema na državni ravni primer dobre prakse sodelovanja med Rdečim križem in Karitas, ki imata v Mariboru skupne skladiščne prostore. Naša naloga je, da jim omogočimo dostojen sprejem in nudimo potrebno pomoč in podporo.


vodoravna delilna črta