5. seja presedstva SOS
vodoravna delilna črta
7.10.2015

 

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE NE BO POPUŠČALA PRI VIŠINI POVPREČNINE

 
V prostorih občine Ajdovščina je potekala seja Predsedstva SOS, kjer je bilo odločeno, da Skupnost občin Slovenije ne bo odstopila od svojih zahtev v zvezi z višino povprečnine v letih 2016 in 2017. Tožba zoper državo zaradi neizpolnjevanja Dogovora o višini povprečnine v letu 2015 je že bila vložena 17.9.2015.
 

Podpredsednik SOS Bojan Kontič je zbranim predstavnicam in predstavnikom Predsedstva SOS poročal zadnji predlog vladnih pogajalcev glede višine povprečnine. Vlada RS ponuja, da se v letih 2016 in 2017 občinam izplača povprečnino v višini 522 € na prebivalca, občinam pa v tem obdobju pripadajo prihodki iz dohodnine le v višini primerne porabe. Predlaga se tudi investicijski transfer v višini 5% skupne primerne porabe, pri čemer se 2% razdeli v obliki nepovratnih sredstev, 3% pa v obliki povratnih sredstev iz državnega proračuna, pod ugodnimi pogoji, ta sredstva pa se ne bodo vštevala v dovoljeni obseg zadolževanja občine po Zakonu o financiranju občin in Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

 

dr. Andrej Fištravec, župan MO Maribor je povedal: "Na današnji seji predsedstva in glavnega odbora SOS je znova tekla beseda o dogovarjanjih z vlado o višini denarja, ki ga je država pripravljena nameniti občinam za izvajanje zakonsko predpisanih nalog. Občine so si enotne, da je razkorak med tem kar morajo zakonsko izvajati in denarjem, ki ga za to nameni država že tako velik, da nikakor ne moremo sprejeti predloga vlade. Na tak način občine sedaj tudi javno podpirajo stališča, ki jih je preteklo leto pri pripravi proračuna predstavila mariborska občina."

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sporočilo za javnost
vodoravna delilna črta