UREDITEV KOLESARSKE STEZE OB STRELIŠKI CESTI (SKLOP 1: STEZA ZA PEŠCE IN KOLESARJE, SKLOP 2: ZASADITEV IN KRAJINSKA ARHITEKTURA)
vodoravna delilna črta

Datum objave:10.9.2015
Rok:24.09.2015 do 09.00 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbena situacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Krožišče-gradbena situacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Krožišče-prometna situacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis sklop 1
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis sklop 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ureditvena in količbena situacija
vodoravna delilna črta