Občine bodo sodelovale pri oblikovanju sklada za razvoj turizma v SV Sloveniji
vodoravna delilna črta
26.8.2015

 

Župan dr. Andrej Fištravec se je danes sestal s predstavniki 9 občin SV Slovenije, Regionalne razvojne agencije za Koroško, Zavoda Celeia Celje, Znanstvenega - raziskovalnega središča Bistra Ptuj, Zavodom za turizem Maribor – Pohorje, podjetja Martura, predsednikom uprave Delavske hranilnice d.d. Jožetom Stegnetom, ki so bili prisotni kot lastniki mariborskega letališča, in direktorjem Aerodroma Maribor d.o.o. Ladimirjem Brolihom. Namen sestanka je bilo oblikovanje možnosti za skupno sodelovanje pri razvoju in spodbujanju turizma tega dela Slovenije, s poudarkom na razvoju mariborskega letališča.
 
Junija letos je bila vzpostavljena redna letalska linija z Londonom, njena zasedenost je približno 70%, kar kaže na interes koriščenja letalske povezave prebivalcev SV Slovenije. Delovanje letališča je pomembno za občine SV Slovenije pa tudi za razvoj turizma v mestu in širši okolici. To je tudi glavno vodilo za oblikovanje pobude sklada za razvoj in spodbujanje turizma na področju 16 občin SV Slovenije. Osnovno izhodišče je bilo, da lokalne skupnosti združijo denar v okviru sklada za razvoj novih oz. obstoječih turističnih destinacij. Vzporedno ob ustanavljanju in sodelovanju sklada pa je pomembna tudi vloga mariborskega letališča, kot enega izmed pomembnih veznih členov pri spodbujanju turistične ponudbe. Vsi prisotni predstavniki občin so soglasno pozdravili projekt in ga tudi sprejeli, hkrati pa podali tudi nekaj svojih predlogov in dopolnitev.
 
Župan dr. Andrej Fištravec je po sestanku povedal: »Sklepi sestanka so bili, da prisotne občine podpirajo ustanovitev sklada SV Slovenije za razvoj turizma in da pristopijo k oblikovanju 1. stebra, kar je sodelovanje lokalnih skupnosti občin SV Slovenije. Med sprejetimi sklepi je tudi, da prisotne občine pristopijo k podpisu pisma o nameri in da k podpisu posledično povabijo tudi preostale občine iz SV Slovenije. Pred podpisom pisma pa se skliče še sestanek s predstavniki turističnega gospodarstva. Naslednji korak je, da turistični ponudniki oblikujejo in predstavijo svojo vlogo in turistične pakete, in tvorijo drugi steber sklada. Ključni cilj sklada za razvoj turizma je povezovanje občin in turistične ponudbe.«
 
Martura je na sestanku predstavilo svojo ponudbo in predlog, da bodo s pomočjo sklada tržili severovzhodno Slovenijo po destinacijah, predlogi bodo usklajeni z ostalimi regionalnimi destinacijskimi in turističnimi organizacijami na območju SV Slovenije. Letališče Maribor oz. letalske linije bodo del njihove turistične ponudbe, saj je letališče najbolj pomembna točka turizma in bo promocija usmerjena tudi v promoviranje letalskih linij. Mariborsko letališče je pomembno turistično izhodišče za ta del Slovenije in bo zaživelo samo, kolikor bo z njim živelo le, če ga bo podprlo lokalno okolje.

vodoravna delilna črta