Bomo s participatornim proraqčunom ustvarili delovna mesta?
vodoravna delilna črta

Participatorni proračun na zaposlitve vpliva posredno. Raziskave participatornega proračuna po svetu, ki sta jih izvedla Svetovna banka in Organizacija združenih narodov, kažejo, da participatorni proračun pozitivno vpliva na gospodarstvo in pospešuje gospodarsko rast, kar posledično zvišuje tudi stopnjo zaposlenosti.


vodoravna delilna črta