Kako bi participatorni proračun vplival na pridobivasnje EU sredstev občine?
vodoravna delilna črta

V okviru participatornega proračuna bodo občanke in občani lahko predlagali tudi projekte, ki bodo kandidirali za EU sredstva. V tem pogledu bi se projekti, ki bi bili sofinancirani s strani EU ali drugih virov, obravnavali popolnoma enako, kot se obravnavajo tudi sedaj.


vodoravna delilna črta