Zakaj bi se udeleževal?
vodoravna delilna črta

Običajne strankarske strukture in predstavniška telesa v Sloveniji niso več izvrševalec javne volje. Precej bolj verjetno je, da bodo te strukture odločale v nasprotju z željami ljudi, ki naj bi jih zastopale. Čas je, da se zavemo, da se nič ne bo spremenilo, če bomo sedeli doma vsak na svojem kavču in čakali, da nas bodo naši predstavniki popeljali v boljšo prihodnost. S participatornim proračunom se občanom ponuja možnost direktnega vpliva na porabo javnih sredstev in možnost presekati krog korupcije, klientelizma in nesmotrne porabe sredstev. S participatornim proračunom bi se tako v Sloveniji prvič uvedli demokratično načelo, da naj javne politike odražajo javno voljo.


vodoravna delilna črta