Ali nas ne bo premalo?
vodoravna delilna črta

Participatorni proračun se uspešno izvaja tako v vaseh s tisoč prebivalci kot tudi v milijonskih metropolah, kot so Berlin, Rim, Pariz … Uspeh ni odvisen od velikosti mesta, je pa pomembno, da se občani procesa udeležujejo v čim večjem številu. Zaupamo, da bo interes prebivalcev pri tem, da sami vplivajo na razporeditev skupnih sredstev in te naloge ne prepuščajo več le političnim strankam in neodzivnim klikam, dovolj močan, da udeležbe pri snovanju in izbiri projektov ne bo manjkalo.


vodoravna delilna črta