O katerih sredstvih je govora?
vodoravna delilna črta

V proračunu Mestne občine Maribor vsako leto, po tem, ko se financirajo vse z zakonom določene dejavnosti, ostanejo sredstva, katerih namen je izvajanje investicij. Gre za približno 20 odstotkov mestnega proračuna, ki ga imenujemo investicijski del. To so sredstva, ki v mestnem proračunu ostanejo po tem, ko mesto zadosti vsem zahtevam Zakona o lokalni samoupravi in poravna morebitne druge obveznosti (plačevanje obresti, plačevanje zakonskih kazni itd.). V procesu participatornega proračuna bomo občanke in občani odločali o porabi teh sredstev. V Mariboru znaša investicijski del proračuna do 20 milijonov evrov.
 
Točni delež investicijskih sredstev, ki bo namenjen za participatorni proračun bo vsako leto določil mestni svet. Dodeljena sredstva se bodo nato delila med posamezne mestne četrti in krajevne skupnosti. Odločitev o razdelitvi sredstev bodo morale lokalne skupnosti sprejeti s konsenzom. V kolikor ta ne bo  dosežen, se bodo sredstva razdelila glede na število prebivalcev mestne četrti ali krajevne skupnosti.
 


vodoravna delilna črta