Mariborska javna podjetja z aneksom pristopila k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov
vodoravna delilna črta

 
Danes so predstavniki podjetij Nigrad d.d., Mariborski vodovod d.d., Snaga d.o.o. in  Energetika Maribor d.o.o. podpisali aneks k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Na koordinaciji so se zavezali, da bodo skušali skupaj oblikovati enoten model odpisa dolgov po katerem bi se ravnala MO Maribor in javna podjetja. Hkrati so podjetja, ki delujejo v več občinah, izrazila upanje, da bodo tudi preostale občine pristopile k podpisu. Javna podjetja so od 1. avgusta 2015, sicer že zbirala vloge za odpis dolgov, sedaj pa so vsa tudi formalno pristopila k sporazumu. Dokončen model odpisovanja dolgov sicer še ni izoblikovan, bodo pa javna podjetja po vzoru MO Maribor počakala na konec zbiranja ponudb, t.j. 31. oktober 2015, pregledala vse oddane vloge ter po svojih zmožnostih vsem upravičencem odpisala sorazmerno enak delež.  
 


vodoravna delilna črta