POZIV PROMOTORJEM K ODDAJI VLOG O ZAINTERESIRANOSTI ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA PROJEKT »IZGRADNJA VRTCA STUDENCI MARIBOR ENOTE PEKRE«
vodoravna delilna črta

Datum objave:30.7.2015
Rok:31.8.2015
Kontaktna oseba:Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna

 

 

Mestna občina Maribor poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za investicijski projekt »IZGRADNJO VRTCA STUDENCI MARIBOR ENOTE PEKRE«. Investicijski projekt obsega izgradnjo vrtca in ureditev okolja. Vse relevantne informacije so razvidne iz Dokumenta identifikacije investicijskega programa (DIIP), projektne dokumentacije PGD in PZI ter pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izgradnjo Vrtca Studenci Maribor enote Pekre. Dokumentacija je objavljena v nadaljevanju, razen projektna dokumentacija PGD, ki je na voljo za vpogled pri naročniku.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1 Poziv promotorjem - Vrtec Studenci enota Pekre
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2 DIIP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  3 Gradbeno dovoljenje
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Popis del - Vrtec Pekre
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1. situacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1.1. situacija PZI
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  1.1.2. elektroinstalacije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2. gradbena situacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2_ tloris pritličja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  3_ tloris nadstropja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  4_ tloris strehe
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  5_ shema ogrevanja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  6_ tloris pritličja prezračevanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  7_ tloris nadstropja prezračevanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  8_ tloris strehe prezračevanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  9_ shema klimata N1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  10_ shema klimata N2, N3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  11_ tloris pritličja vodovod
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  12_ tloris nadstropja vodovod
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  13_ shema vodomernega jaška
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  14_ detajl poloćitve vodovodne cevi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Fasade prečne
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Fasade vzdolžne
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Igrala
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI tekst
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Smetarnik
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Tloris nadstropja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Tloris pritličja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zunanje požarne stopnice
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Splošni opisi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  V02 izometrija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  V01 izometrija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PLUVIA model
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Pohištvena oprema-slikovni del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Elaborat gradbene fizike
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Detajl zunanje stopnice
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Detajl zunanje ograje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Shema nadstrešnice na stiku s streho
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Izvleček armature
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Smetarnik
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ograje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Situacija igrala
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Detajli
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Armaturni načrt opornega zidu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Detajl-iztočna glava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Prerez A-A
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zunanja kanalizacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Količbena višinska
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbena situacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Tloris strehe
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Fasadni elementi 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Fasadni elementi 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Fasadni elementi 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vrata
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Druge sheme
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  PZI Vrtec Pekre
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Prerez B-B D-D
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Prerez A-A C-C
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Geotehnično poročilo
vodoravna delilna črta