Predstavniki Westco zaključili delovni obisk v Mariboru
vodoravna delilna črta

 

S srečanjem predstavnikov mestne četrti Tezno in krajevne skupnosti Limbuš, so predstavniki javnega podjetja Westco iz Velike Britanije zaključili svoj delovni obisk v Mariboru. Odšli so polni vtisov, prepričani, da ima Maribor veliko za ponuditi Slovencem, tujcem in predvsem svojim občanom. Še posebej so izrazili presenečenje kako zelo ponosni so občani in zaposleni v mestni občini Maribor in javnih podjetjih na delo, ki ga opravljajo in na mesto v katerem živijo. 
 
V treh dneh delovnega obiska so strokovnjaki za komuniciranje na lokalni ravni iz javnega podjetja Westco, ki ga je ustanovil mestni svet Westminster, in sicer Cormac Smith, izvršni direktor podjetja, Ian Farrow, direktor podjetja in Georgina Conde, vodja projektov v podjetju Westco, obiskali večino javnih podjetij v posredni občinski lasti, obiskali nekatere turistične destinacije v Mariboru in obiskali nekatere dogodke v mestu.
 
Preden so začeli z obiski na javnih podjetjih, jim je bilo predstavljeno delovanje Mestne občine Maribor, mestnega sveta, postopki sprejemanja odločitev, mesto Maribor jim je bilo predstavljeno kot turistična destinacija in ponudba počitniških kapacitet. Prvi dan so obiskali podjetje Mariborski Vodovod d.d., javno podjetje Snaga d.o.o. in podjetje Marprom d.o.o., kjer so že med predstavitvijo začutili enotno delovanje podjetja, kar se odraža tudi v visoki stopnji zaupanja občanov Mestne občine Maribor in zadovoljstvu zaposlenih. Sledil je obisk Pohorja s pohorsko vzpenjačo ter ogled turistične ponudbe in kapacitet ob kratki predstavitvi zgodovine mesta Maribor.
 
Na petkovem delovnem obisku pri županu dr. Andreju Fištravcu in direktorju mestne uprave mag. Bojanu Babiču so spregovorili o izzivih in načrtih mesta ter na kratko predstavili svoje 12-letne izkušnje dela na področju strateškega komuniciranja z mesti in mestnimi okraji. Sledili so obiski na podjetju Nigrad d.d., Lekarne Maribor, Pogrebno podjetje d.d.. Za zaključek dneva so se sprehodili skozi staro mestno jedro in zvečer začutili mestni utrip Poštne ulice.
 
Zadnji dan, v soboto, so se srečali z vodji svetniških skupin mestnega sveta, za kar so izkazali še poseben interes, saj jih je zanimal pogled drugih na vodenje mesta. Srečali so se s predstavniki mestne četrti Tezno in krajevne skupnosti Limbuš, da so iz prve roke dobili informacije občanov, problemov, ki jih pestijo in kaj bi po njihovem mnenju bilo potrebno izboljšati.
 
Cormac Smith je pred odhodom strnil vtise in povedal: »Naše delo je bilo tokrat predvsem, da smo se poslušali ter spraševali občane in zaposlene, da smo začutili utrip mesta in prav pri vseh smo dobili vtis kako ponosni so na mesto v katerem živijo. Predstavnikom krajevne skupnosti in mestne četrti je samoumevno, da se trudijo za projekte, ki koristijo občanom v ožjem okolju. Število podjetij, ki so v posredni lasti občine, je impresivno in kvaliteta dela, ki ga opravljajo je vrhunska, še posebej pa je zanimivo kolikšen pomen ima zadovoljstvo zaposlenih v podjetjih.« Za konec je dodal še: »Skoraj vsi pa so tudi izpostavili, da imajo včasih težave s komuniciranjem z lokalnimi mediji. Tukaj vidim izzive, potreben bo drugačen način dela in izboljšanje odnosov, saj vsi delajo v korist občanov. Prav je, da so mediji kritični, ampak tudi oni nosijo del odgovornosti. Pomembni so vsi načini in kanali komuniciranja, vidim priložnost za komuniciranje s pomočjo krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so zelo povezani z ljudmi. Potrebno je profesionalizirati komuniciranje, imeti jasne načrte, različne kanale komuniciranja, predvsem pa se prilagajati času, s tem pa imam v mislih digitalno komuniciranje.«
 
Kot osebni komentar je povedal, da mu je kot Ircu sicer poznano gostoljubje, saj so Irci znani po svoji gostoljubnosti, vendar po njegovem mnenju Mariborčani to presegajo.


vodoravna delilna črta