Polletno delovanje MOM in aktivnosti Zavoda za turizem Maribor-Pohorje
vodoravna delilna črta

 

Danes je v Mestni hiši Rotovž potekala novinarska konferenca Mestne občine Maribor skupaj z Zavodom za turizem Maribor – Pohorje, kjer so bili predstavljeni uspešno izvedeni projekti v prvih šestih mesecih letošnjega leta, aktivnosti, ki so še v teku in se bodo pričele izvajati tekom sedanjega mandata župana dr. Andreja Fištravca. Govorci so predstavili najbolj izstopajoče dosežke na svojih področjih delovanja in začrtali projekte v prihodnje.
 
Župan dr. Andrej Fištravec je v začetnem nagovoru predstavil izzive, s katerimi se je soočil v začetku mandata. Slabo gospodarsko stanje, socialne stiske in brezposelnost so le nekateri, ki so zahtevali ukrepe in katerim bo pozornost v mandatu tudi posvečena. Prva prioriteta je tako bila vzpostaviti vse pogoje za okrevanje gospodarskega okolja, sanirati aktualno stanje in grožnje s stečaji, ki so pretile številnim podjetjem. Veliko pozornosti je bilo namenjene spodbujanju gospodarstva in socialnega podjetništva. Socialne stiske so se reševale tudi s povečanjem sredstev za socialo, in sicer za milijon evrov, uspešno je bilo tudi črpanje evropskih sredstev. Peljejo se tudi projekti, da se mesto odpre in postane zanimivo za investitorje in turiste, podatki kažejo tudi na porast turizma v mestu Maribor.
Izboljšuje se tudi trend zaposlovanja, v Mariboru se je od meseca marca leta 2013 odprlo novih 1700 delovnih mest. Tudi registriranih brezposelnih je danes v občini Maribor 300 manj. Z željo, da bo delovanje kar se da transparentno predstavljeno in ga bodo naši občani zato tudi lažje sproti ocenjevali, je bilo povedano tudi, da se bodo srečanja odvijala vsake tri mesece.
 
Bolj podrobno poročilo o projektih v posameznih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih je predstavil podžupan MO Maribor mag. Zdravko Luketič. Z željo vzpostavitve dialoga je podžupan v mesecu od nastopa mandata že pričel z aktivnostmi pri katerih izstopajo pripravljanje predlogov izhodišč za mestne četrti in krajevne skupnosti za proračun 2016/2017, prenova pravnih podlag, prenova spletnih strani in sodelovanje s skupino za pripravo participatornega proračuna. Kmalu bo zaživel projekt »camper-stop«, postajališče za avtodome v središču mesta, podžupan pa se zavzema tudi za zaključitev prenove Čeligijevega stolpa s pomočjo evropskih sredstev.
 
Direktor Mestne uprave Mestne občine Maribor mag. Bojan Babič je predstavil delovanje mestne uprave in uradov, ki delujejo v sklopu Mestne občine Maribor, njihove uspešno zaključene projekte, tiste, ki so še v teku in tiste, ki se bodo pričeli izvajati. Na začetku je kot uspešno izpostavil stabilizacijo mestnih financ s sprejetjem proračuna, ki je nujen za izvajanje aktivnosti občine. V poteku je tudi reorganizacija, zanjo so bili sprejeti vsi potrebni akti na mestnem svetu, ki bo pripeljala do racionalizacije in bolj optimalnega delovanja javnih podjetij in zavodov. Med številnimi projekti, ki jih občinski uradi peljejo, je direktor izpostavil podporo socialnim podjetjem in zadrugam, start-up podjetjem, uspešno črpanje evropskih sredstev za obnovo vrtcev in osnovnih šol, za gradbeno in restavratorsko – konservatorska dela v Minoritski cerkvi, prehod mestnih luči na LED tehnologijo, potek projekta odprtja Koroške ceste za trajnostno mobilnost, torej njeno zaprtje za avtomobilski promet in uspešno reševanje projekta obnove tribune Ljudskega vrta.
 
Svetovalec župana Marko Kovačič je predstavil rezultat dela z javnimi podjetji, in sicer primerjavo poslovnih rezultatov prvih petih mesecev iz leta 2014 z delnimi poslovnimi rezultati v letu 2015. Promet podjetij je bil po trenutnih delnih podatkih v letošnjem letu višji za 0,87 %, presežek prihodkov nad odhodki pa je višji za indeks 261 v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Izdelan je tudi koncept delovanja krožnega gospodarstva, katerega namen je uskladitve dejavnosti javnih podjetij in spodbujanje tržnih dejavnosti. Predlog je pripravljen za javno obravnavo. Cilji dela v drugem polletju so usklajevanje dejavnosti med podjetji samimi in spodbujanje njihovih tržnih dejavnosti. Veliko pozornosti se namenja mednarodnemu sodelovanju, v prvem poletju 2015, je bilo podpisanih pet mednarodnih memorandumov, in sicer dva na področju turizma, dva na področju promocije investicij, turizma in trgovine in en na področju investicij. Načrtuje se sklenitev sodelovanja s petimi večjimi gospodarsko pomembnimi mesti iz tujine z namenom povezovanja in spodbujanja promocije trgovine, turizma in investicije. Izdelan je bil koncept mednarodnega sodelovanja MO Maribor z namenom spodbujanja gospodarskih aktivnosti. Na področju spodbujanja gospodarstva v MO Maribor je pripravljena vsebinska zasnova za izbor izvajalca na področju start-up podjetništva, vsebinska zasnova za razpise subvencioniranja dela stroškov udeležbe mariborskih podjetij na sejmih v tujini, razpis bo objavljen predvidoma v septembru, enako kot razpis za spodbujanjem malega podjetništva. Pripravljajo se trije mednarodni poslovni forumi, od katerih bosta dva potekala v Mariboru in en v Istanbulu. Po modelu tujih držav se je v sodelovanju z javnimi podjetji  na novo zastavila vizija podjetja NIPA d.o.o., katerega namen bo tudi spodbujanje mednarodne trgovine med Mariborom in tujimi mesti, s katerimi Maribor sodeluje. Vse mednarodne aktivnosti so usmerjanje v promocijo Maribora kot turistične destinacije, spodbujanjem mednarodne trgovine in investicijskih projektov v Mariboru.
 
Direktorica Zavoda za turizem Maribor-Pohorje Janja Viher, je izpostavila zgovorne številke na področju turizma, in sicer je bilo do sedaj obiskovalcev v TIC 14.722, do junija 2015 je bilo izvedenih 176 vodenj, Hiša starte trte je zabeležila 16.955 obiskovalcev v prvih petih mesecih. V prvih štirih mesecih je bilo največje število gostov iz Hrvaške, Srbije, Rusije, Italije, Avstrije in Nemčije. Zavod za turizem igra tudi pomembno vlogo pri vzpostavitvi letalske linije Maribor – London, pri kateri je tudi želja večji prihod turistov. Prepoznavnost mesta v tujini se ustvarja tudi s pomočjo turizma, saj privlačni dogodki in turistom prijazno mesto pritegnejo več pozornosti obiskovalcev, prav tako pa je oblikovanje turistične ponudbe namenjeno tudi prebivalcem Maribora in je zanimivo za celotno Slovenijo. To je tudi priložnost, da vzhodni del Slovenije postane turistično zanimiva destinacija.
 
Več fotografij najdete v Fotogaleriji.
  


vodoravna delilna črta