Ranljive skupine udeležencev v prometu
vodoravna delilna črta

Območje omejene hitrosti je prijazno do skupine najbolj ranljivih udeležencev v prometu. V to skupino pa spadajo predvsem pešci in kolesarji.

 

 

Pešci kot udeleženci v cestnem prometu spadajo med najbolj ogrožene prometne udeležence. Pogosto so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (vožnja z neprilagojeno hitrostjo, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja preblizu desnemu robu vozišča, neočiščena ali zarošena stekla na vozilu ipd.).
Seveda velja precej podobno tudi za kolesarje, saj se v zadnjem času  opaža porast kolesarjev. Vse bolj se namreč zavedamo zdravega načina življenja,  premagovanja krajših razdalj s kolesom, tudi infrastruktura postaja uporabnikom vse bolj prijazna ( kolesarske steze in povezave.,.. ).

 


Zanemariti pa ne smemo niti nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev in kolesarjev. Zlasti starejši so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi kršitev predpisov ali napak, ki jih storijo sami. 

 

 

Torej vozniki motornih vozil smo tisti, ki lahko marsikatero takšno nesrečo preprečimo ali omilimo njene posledice, če vozimo s predpisano hitrostjo.

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta