Funkcijo podžupana MOM prevzel Zdravko Luketič
vodoravna delilna črta

 

Z današnjim dnem je funkcijo podžupana Mestne občine Maribor prevzel magister državnih in evropskih študij Zdravko Luketič, do nedavnega zaposlen kot radiološki inženir I v UKC Maribor. Podžupan bo zadolžen za vsa področja lokalne samouprave, mestne četrti in krajevne skupnosti ter ostale naloge po pooblastilu župana. Svojo funkcijo bo opravljal poklicno.
 
S tem imenovanjem župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec izraža voljo za intenzivno komunikacijo med vodstvom MO Maribor in mestnimi četrtmi, krajevnimi skupnostmi, mestnim svetom ter zainteresiranimi civilnimi javnostmi.
 
Mag. Zdravko Luketič je v svoji dosedanji karieri med drugim deloval v večini komisij in odborov mestnega sveta ter opravljal odgovorne nadzorne funkcije, kot strokovni sodelavec Zdravstvene fakultete Univerze v Mariboru pa je mentor študentom na področju Radiologije. V prostem času se ukvarja s slikarstvom, pa tudi dobrodelno dejavnostjo, in sicer je ustanovni član Lions Kluba Maribor.
 
Prav tako je mestni svetnik z najdaljšim stažem, to funkcijo namreč opravlja že od leta 1990, na zadnjih volitvah pa je bil kot edini mestni svetnik izvoljen s preferenčnimi glasovi.
 
Podžupan je pred nastopom svoje funkcije povedal: "Imenovanje je velika čast in izziv, pa tudi odgovornost, ki jo bom odgovorno in z vsemi svojimi sposobnostmi sprejel, želim, da bo mesto bolj prijazno ljudem. Mnogo težav lahko rešimo skupaj, če se poslušamo, ne samo službe, izvoljeni svetniki, ampak tudi zainteresirana civilna javnost. V Mariboru moramo stvari izboljšati in to je mogoče," še dodaja.
 
Pri svojem delu, kot pravi, se bo držal mota iz Knjige pregovorov: »Potrpežljiv človek je boljši kakor junak, tisti, ki nad svojim srcem gospoduje, kot osvajalec mesta«.
 
 
Gospod Luketič se bo v prihodnji dneh seznanil z odprtimi nalogami ter prevetril Odlok o financiranju mestnih četrti in krajevnih skupnosti, ki bo zagotavljal enakomerni razvoj vseh delov mesta Maribor.

 


vodoravna delilna črta