Razširjena cona 30 v ožjem središču mesta
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

Z današnjim dnem bo vzpostavljena razširjena cona 30 na območju ožjega središča mesta. Mestna občina Maribor tako še dodatno opravičuje naziv pešcem prijazna občina.

 

 

 

 

Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor obvešča vse udeležence v prometu, da bo z današnjim dnem, 2. junijem 2015, predvidoma do 12. ure, vzpostavljeno območje omejene hitrosti na 30 km/h v ožjem središča mesta. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno eden od dejavnikov v cestnem prometu, zaradi katere se zgodi preveč prometnih nesreč. Mestna občina Maribor si zato prizadeva, da z ukrepi umirjanja prometa, s postavitvijo prometne signalizacije za omejitev hitrosti in drugimi ukrepi zmanjša hitrost udeležencev v prometu na najbolj izpostavljenih in prometno nevarnih odsekih. Cona 30 je urejena po vzoru tujih mest, kjer takšne prometne ureditve dobro funkcionirajo in prinašajo pozitivne učinke.

 

 

 

 

Cona 30 obsega območje med Partizansko cesto na vzhodu (vstopno/izstopne točke v območje so na Tomšičevi ulici, Kopitarjevi ulici, Razlagovi ulici) in Strossmayerjevo ulico na zahodu (vstopne točke so na Mladinski ulici, Gregorčičevi ulici in Orožnovi ulici). Na severu je vstopno/izstopna točka na Ribniški ulici, na jugu je vstopna točka na Prešernovi ulici. Vsa vstopno/izstopna mesta območja so označena z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Z omenjenim ukrepom je poenotena hitrost prometa na obravnavanem območju, odstranilo se je veliko vertikalne signalizacije, kakovost bivanja pa se bo dvignila tudi v ekološkem smislu.

 

 

 

 

Vse voznike motornih vozil pozivamo, da ravnajo skladno s postavljeno prometno signalizacijo in s tem pripomorejo k večji varnosti v prometu.

Odnosi z javnostmi.

 

 

Mestna občina Maribor

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  Razširjena cona 30
vodoravna delilna črta