Namera o ustanovitvi služnosti k.o. Tabor
vodoravna delilna črta

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Maribor objavlja:

 

 

 

 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

 

 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičninah:

 

-      parcela št. 2496, 2498 in 2497,  vse  k.o. Tabor,  izgradnje energetskih kablovodov in cevne kanalizacije vsakokratnega neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzora in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu za dobo izgradnje in funkcioniranja omrežja, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2m Maribor,

 

-      parcela št. 1344, 1343, 2752/4 in 2799  vse  k.o. Tezno,  izgradnje energetskih kablovodov, vsakokratnega neoviranega dostopa za izgradnjo, vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadzora in odpravljanje okvar na zgrajenem objektu za dobo izgradnje in funkcioniranja omrežja, v korist služnostnega upravičenca Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2m Maribor.

 

 

 

Za ustanovitev služnosti na predmetnih nepremičninah bo sklenjena neposredna pogodba.

 

 

Služnostna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Maribor.

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Urad za komunalo, promet in prostor

 

Petra KOVAČ

 


vodoravna delilna črta