Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec se pridružuje vseslovenski pobudi »Na maturantsko četvorko brez alkohola«
vodoravna delilna črta

 

Ulična maturantska četvorka je dogodek, ki naj bi ostal v prijetnem spominu maturantov in vseh, ki jih spremljajo ob tem dogodku. Žal se je v preteklosti ta slovesni in veseli dogodek pogosto spremenil v pijančevanje, ki so ga spremljale neprijetnosti in škoda, povezana z opitostjo. Leta 2010 je bila na pobudo Urada predsednika Republike Slovenije skupaj z Ministrstvom za zdravje, organizatorji maturantske parade in drugimi deležniki, ki delujejo na področju zmanjševanja škode zaradi alkohola, prvič organizirana prireditev, ki je pozivala k dogodku brez alkohola in je potekala pod geslom »Na maturantsko četvorko brez alkohola«, nadaljevala pa se je tudi v naslednjih letih. Na osnovi poročanja različnih deležnikov, ki so opazovali dogodek, je Inštitut za raziskave in razvoj Utrip  primerjal stanje med leti 2010 in 2013 in ugotovil, da opaženo pitje alkohola med in po četvorki od leta 2010 dalje pada. Opaženo pa je tudi manj pitja alkohola v okolici prireditve in okoliških lokalih, kar je po vsej verjetnosti v precejšnji meri povezano tudi z obsežnejšo preventivno dejavnostjo različnih pristojnih ustanov in organizacij ter civilne družbe. Ti rezultati so spodbuda, da bodo tudi v letošnjem letu aktivnosti usmerjene v promocijo dogodka brez alkohola.

 

Pobudi se prav tako pridružuje Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki si želi, da bi na Štajerskem sledili tej vseslovenski pobudi.

 

 


vodoravna delilna črta