Sprememba prometnega režima na Vojašniškem trgu in mariborski tržnici
vodoravna delilna črta

 

V mesecu maju 2015 bo pričel veljati nov prometni režim na območju Vojašniškega trga z njegovimi dostopi, torej na Vojašniškem trgu, Vojašniški ulici ter na Splavarskem, Žičkem in Minoritskem prehodu. Cilj spremembe prometnega režima je v prvi vrsti omogočiti dostopnost stanovalcem na tem območju do svojih objektov in dvorišč in povečati varnost pešcev. Na izpostavljenem območju bo vzpostavljeno t.i. Območje umirjenega prometa, označeno z ustrezno prometno signalizacijo.
  
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Ur.l. RS, št. 109/10, s spremembami in dopolnitvami) določa, da imajo v območju umirjenega prometa pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa. Vozniki morajo v območju umirjenega prometa voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju. Najvišja dovoljena hitrost vožnje vozila v območju umirjenega prometa je 10 km/h. V območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno signalizacijo, sta ustavitev in parkiranje prepovedana. V območju bodo tako urejena posebna mesta, označena z ustrezno prometno signalizacijo, na katerih bo dovoljena ustavitev za največ 15 minut za potrebe dostave. Imetnikom parkirne karte, na podlagi katere so upravičeni parkirati na mestih rezerviranih za parkiranje invalidov, je parkiranje v območju umirjenega prometa dovoljeno za največ 2 uri na način, da parkirano vozilo ne ogroža ali ovira drugih udeležencev cestnega prometa.
 
Na Minoritskem prehodu, na zoženem delu, bo prepovedana vožnja vseh vozil.
 
Vse udeležence cestnega prometa pozivamo, da na navedeno območje ne vozijo z motornimi vozili, v kolikor to ni nujno potrebno.
 
Hkrati bo pričel veljati nov režim na Pristaniški ulici oziroma Vodnikovem trgu, ki se nahaja znotraj zaprtega območja tržnice. Navedena cesta bo v celoti postala enosmerna (do sedaj delno) od severa proti jugu ali od Koroške ceste proti ulici Ob Dravi. Ustavitev in parkiranje na njej bo odslej prepovedano, izjemoma bo v času med 5. in 8. uro ter med 12. in 14. uro, za največ 15 minut dovoljena dostava. Izrecno bo prepovedana vožnja po prodajni ploščadi tržnice.
 
Nadzor nad spoštovanjem prepovedi vožnje, ustavitve in parkiranja bosta izvajala Medobčinsko redarstvo Maribor in policija.


vodoravna delilna črta