Mandat 2002 - 2006 Stališča
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 40. sejo mestnega sveta  - 47. seja odbora, 28. avgusta 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 24. izredno in 39. redno sejo mestnega sveta  - 46. seja odbora, 3. julija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 39. sejo mestnega sveta  - 45. seja odbora, 26. junija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 23. izredno sejo MS - Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - GMS 532/I  - 44. seja odbora 14. junija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 38. sejo mestnega sveta  - 43. seja odbora 22. maja 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za del območja prostorsko planske enote Pobrežje 6 S (del PPE Po 6 S) - območje za stanovanjsko in dopolnilno gradnjo ob Ul. V. Vlahoviča GMS 530 - prva obravnava - za 37. sejo mestnega sveta  - 42. seja odbora 24. aprila 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 37. sejo mestnega sveta  - 41. seja odbora 10. aprila 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 36. sejo MS  - 40. seja odbora 20. marca 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 35. sejo mestnega sveta  - 39. seja odbora 20. februarja 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 34. sejo Mestnega sveta  - 38. seja odbora 23. januarja 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 33. sejo Mestnega sveta  - 37. seja odbora 5. decembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 32. sejo Mestnega sveta  - 35. seji odbora 24. oktobra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališčak predlaganemu gradivu za 31. sejo mestnega sveta  - 33. seja odbora 12. septembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 30. sejo mestnega sveta  - 33. seja odbora 12. septembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 30. sejo mestnega sveta  - 34. seja odbora 19. septebra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 30. sejo mestnega sveta  - 32. seja odbora 5. septembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 29. sejo mestnega sveta  - 31. seja odbora 13. junija 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 28. sejo Mestnega sveta  - 30. seja odbora 6. junija 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 27. sejo Mestnega sveta  - 29. seja odbora 16. maja 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 26. sejo mestnega sveta  - 28. seja odbora 18. aprila 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 24. sejo mestnega sveta  - 27. seja odbora 21. februarja 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 23. sejo mestnega sveta  - 26. seja obora 24. januarja 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k Poročilu o stanju pri pripravi programa ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in pravilnika o tarifnem sistemu GMS - 298 za 22. sejo MS  - 25. seja odbora 13. decembra 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 19. sejo mestnega sveta  - 23. seja odbora 18. oktobra 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 18. sejo mestnega sveta  - 22. seja odbora 24. avgusta 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 17. sejo mestnega sveta  - 20. seja odbora 14. junija 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 16. sejo mestnega sveta  - 19. seja odbora 4. maja 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 15. sejo Mestnega sveta  - 17. seja odbora 23. marca 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 14. sejo Mestnega sveta  - 16. seja odbora 16. februarja 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 13. sejo Mestnega sveta  - 15. seja odbora 19. januarja 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 12. sejo Mestnega sveta  - 14. seja odbora 15. decembra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 11. sejo Mestnega sveta  - 13. seja odbora 17. novembra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 10. sejo Mestnega sveta  - 11. seja odbora 21. oktobra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 9. sejo Mestnega sveta  - 10. seja odbora 22. septembra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 8. sejo mestnega sveta  - 8. seja obora 23. junija 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 7. sejo Mestnega sveta  - 7. seja odbora 2. junija 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 6. sejo Mestnega sveta  - 6. seja odbora 19. maja 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k programu ravnanja s komunalnimi odpadki v MOM  - 4. seja 22. aprila 2003 - skupna seja z odborom za komunalo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 3. sejo mestnega sveta  - 1. seja odbora 18. februarja 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 3. sejo mestnega sveta  - 2. seja odbora
vodoravna delilna črta