Mandat 2002 - 2006 Stališča
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 40. sejo mestnega sveta  - 40. seja odbora, 31. avgusta 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 39. sejo mestnega sveta  - 39. seja odbora, 29. junija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 38. sejo mestnega sveta  - 38. seja odbora 1. junija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 37. sejo mestnega sveta  - 36. seja odbora 20. aprila 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 36. sejo MS  - sprejeta na 35. seji odbora 20. marca 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 35. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 34. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 34. sejo Mestnega sveta  - sprejeta na 33. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 33. sejo Mestnega sveta  - sprejeta na 31. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 32. sejo Mestnega sveta  - sprejeta na 30. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 31. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 29. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 30. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 28. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 29. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 27. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 28. sejo Mestnega sveta  - sprejeta na 26. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 27. sejo Mestnega sveta  - sprejeta na 25. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 26. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 24. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 23. sejo mestnega sveta,  - sprejeta na 23. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k Poročilu o stanju pri pripravi programa ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in pravilnika o tarifnem sistemu GMS - 298 - za 22. sejo MS  - 22. seja odbora 16. decembra 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 21. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 21. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 19. sejo mestnega sveta  -  sprejeta na 20. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 18. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 19. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 17. sejo mestnega sveta  - sprejeta na 18. seji odbora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 16. sejo mestnega sveta  - 17. seja odbora 6. maja 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 15. sejo Mestnega sveta  - 15. seja odbora 25. marca 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 14. sejo Mestnega sveta  - 14. seja odbora 17. februarja 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 13. sejo Mestnega sveta  - 13. seja odbora 20. januarja 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 12. sejo Mestnega sveta  - 12. seja odbora 16. decembra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 10. sejo Mestnega sveta  - 9. seja odbora 20. oktobra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 9. sejo mestnega sveta  - 8. seja odbora 25. septembra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 8. sejo Mestnega sveta  - 7. seja odbora 1. julija 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 7. sejo Mestnega sveta  - 6. seja odbora 28. maja 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 6. sejo Mestnega sveta  - 5. seja odbora 22. maja 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 5. sejo mestnega sveta  - 4. seja odbora 17. aprila 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k programu ravnanja s komunalnimi odpadki v MOM  - skupna seja z odborom za urejanje prostora 22. aprila 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k predlaganemu gradivu za 4. sejo mestnega sveta  - 2. seja odbora 20. marca 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 3. sejo mestnega sveta  - 1. seja odbora 13. februarja 2003
vodoravna delilna črta