Mandat 2002 - 2006 Stališča
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Poročilu o izvedbi revizije in vseh postopkov vezanih na investicijo obnova in adaptacija Mariborskega gradu (GMS-623) za 40. sejo mestnega sveta  - nadaljevanje 36. seja odbora, 11. septembra 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 40. sejo mestnega sveta  - 36. seja odbora, 28. avgusta 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 39. sejo mestnega sveta  - 35. seja odbora, 3. julija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče h gradivu Zagotovitev dodatnih sredstev za poplačilo investicije v razširitev in posodobitev zimskega kopališča Pristan v MB (GMS-582) za 22. izredno sejo mestnega sveta  - 34. seja odbora 5. junija 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 38. sejo mestnega sveta  - 33. seja odbora 29. maja 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Predlogu postopkov za dodeljevanje sredstev iz proračuna MOM za leto 2006 za financiranje kulturnih programov v javnem initeresu GMS-551 za 37. sejo MS  - 32. seja odbora 24. aprila 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k spremembam in dopolnitvam načrta dejavnosti na področju kulture pri dodeljevanju sredstev iz proračuna MOM za 36. sejo MS  - 31. seja odbora 27. marca 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 35. sejo Mestnega sveta  - 30. seja odbora 20. februarja 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Letnemu programu športa za leto 2006 (GMS - 483)  - 29. seja odbora 23. januarja 2006
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 33. sejo Mestnega sveta  - 28. seja odbora 5. in 12. decembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2006 (GMS - 444) in k Načrtu razvojnega programa za obdobje 2006 do 2009 (k GMS - 444) - prva obravnava  - 27. seja odbora 7. novembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 30. sejo Mestnega sveta  - 25. seja odbora 12. septembra 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k invesrticijskemu programu za obnovo minoritskega samostana in izgradnjo lutkovnega gledališča Maribor GMS - 394  - 1. izredna seja odbora 4. julija 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k investicijskemu programu za obnovo minoritskega samostana in izgradnjo lutkovnega gledališča Maribor GMS – 394  - 24. seja odbora 20. junija 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k cenam programov mariborskih javnih vrtcev GMS – 325  - 21. seja odbora 21. februarja 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k odloku o ustanovitvi javnega zavoda mariborska knjižnica Maribor - druga obravnava GMS – 210  - 20. seja odbora 24. januarja 2005
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k nekaterim gradivom za 21. sejo mestnega sveta  - 19. seja odbora 22. novembra 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 17. sejo mestnega sveta  - 15. seja odbora 14. junija 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 15. sejo Mestnega sveta  - 12. seja odbora 22. marca 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 13. sejo Mestnega sveta  - nadaljevanje 11. seje odbora 2. februarja 2004
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče k odloku o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2003  - 8. seja odbora 27. oktobra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 10. sejo Mestnega sveta  - 7. seja odbora 20. oktobra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče odbora za kulturo, šolstvo in šport k investicijskemu programu za izgradnjo športne dvorane Železničarskega teniškega kluba Maribor  - 6. seja odbora 22. septembra 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  stališče k predinveticijski zasnovi za izgradnjo novega lutkovnega gledališča v Mariboru  - 5. seja odbora 23. junija 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče Odbora za kulturo, šolstvo in šport k zaključnemu računu proračuna Mestne občine Maribor za leto 2002  - 3. seja odbora 19. naja 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališče odbora za kulturo, šolstvo in šport k odloku o proračunu mestne občine maribor za leto 2003  - 2. seja odbora 7. aprila 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča k nekaterim gradivom za 3. sejo mestnega sveta  - 1. seja odbora 17. februarja 2003
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Stališča o izvrševanju proračuna mestne občine Maribor v obdobju I - VI/2000  - 17. seja odbora 16. oktobra 2000
vodoravna delilna črta